HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeenten onderzoeken fietsen in Zuidoost Fryslân

Gemeenten onderzoeken fietsen in Zuidoost Fryslân (06-08-2019)

Dit item is verlopen op 06-09-2019.

De gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Opsterland, Heerenveen en Smallingerland hebben in maart van dit jaar samen fietsambities vastgesteld. Om fietsen in de regio Zuidoost Fryslân in de toekomst comfortabeler, sneller en aantrekkelijker te maken, loopt er nu een onderzoek.

Enquête

In opdracht van de Zuidoost Friese gemeenten onderzoekt Roelofs Groep het hoofdfietsnetwerk Zuidoost Fryslân. Het bedrijf verkent de mogelijkheid voor een snelfietsroute tussen Heerenveen en Drachten. Om een goed beeld te krijgen, kunnen fietsers uit de regio deelnemen aan het onderzoek. Dit kan door het invullen van een enquête via www.roelofsgroep.nl/FietseninZuidoostFryslan.

Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023

De vijf gemeenten hebben hun fietsambities vastgelegd in de Fietsagenda Zuidoost 2019 – 2023. Doel is fietsen aantrekkelijker te maken en kwalitatief hoogwaardige fietsvoorzieningen ontwikkelen die van belang zijn voor de economische en recreatieve ontwikkeling van de regio. De fietsambitie verbindt de gemeenten in de regio nauwer met elkaar, het maakt de economische groeikernen Drachten en Heerenveen beter bereikbaar en verbetert de duurzaamheid van de regio en vitaliteit en gezondheid van haar inwoners.

Fietsers langs de Linde. Foto: Kees Lodewijk

In Weststellingwerf is het fietspad langs de Linde een populaire fietsroute. (Foto: Kees Lodewijk)