HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeenteraad bezoekt afvalverwerkingsinstallatie Omrin

Gemeenteraad bezoekt afvalverwerkingsinstallatie Omrin (13-02-2020)

Dit item is verlopen op 13-03-2020.
Gemeenteraad bezoekt afvalverwerkingsinstallatie Omrin

Op vrijdag 7 februari heeft de gemeenteraad van Weststellingwerf een werkbezoek gebracht aan de afvalverwerkingsinstallatie van Omrin in Heerenveen. Tijdens een rondleiding langs de diverse machines en vergistingssilo’s werd de verwerkingsroute van het huishoudelijk restafval gevolgd.

Nascheiden van huishoudelijk afval

Het huishoudelijk restafval uit de grijze container gaat naar Ecopark de Wierde in Heerenveen. Hier komt het restafval in de scheidings- en bewerkingsinstallatie. Hightech machines halen zoveel mogelijk herbruikbare afvaldeeltjes uit deze afvalmix. Dit gebeurt bijna volledig automatisch.

Recyclen

De herbruikbare grondstoffen die de machines uit het afval halen, gaan naar de verwerkende industrie. Deze maken er weer nieuwe producten van. Zo wordt gerecycled plastic weer gebruikt voor bijvoorbeeld het maken van stofzuigers. Een mooi voorbeeld van het sluiten van kringlopen. Per huishouden wordt er jaarlijks 49 kilo kunststof uit het restafval. Dit is een keer zoveel als het landelijke gemiddelde.

Groengas

Het organisch afval dat in de grijze container wordt aangetroffen, gaat naar de vergistingssilo’s. Hiervan maakt Omrin groengas. De gasopwerkingsinstallatie van Omrin is de grootste installatie in de Benelux. Het geproduceerde biogas wordt omgezet naar groengas. Dit gas wordt toegevoegd aan het netwerk van Liander waar ook het aardgas doorheen gaat. Het proces van vergisten is voldoende om jaarlijks 10.000 huishoudens van gas te voorzien.

Reststoffen

Na scheiding en bewerking van restafval blijven er reststoffen over. Het materiaal dat overblijft  wordt verbrand in de Reststoffen Energie Centrale (REC) van Omrin. De warmte die vrijkomt tijdens de verbranding wordt gebruikt door het bedrijf ‘Frisia’ om zout te maken. Ook wordt er elektriciteit opgewekt door gebruik te maken van de warmte uit de REC.

Van Afval Naar Grondstoffen

De gemeente Weststellingwerf wil afval zoveel mogelijk weer opnieuw gebruiken. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk materiaal wordt verbrand. De gemeente Weststellingwerf streeft er naar om te komen tot 100 kilo te verbranden afval per inwoner per jaar. Nu is dat nog ongeveer 185 kilo. Door thuis zorgvuldig te scheiden komt er geen afval in de grijze container wat er eigenlijk niet in hoort. Keukenafval dat in de grijze container komt gaat plakken aan plastic en drankenkartons. Daardoor lukt de nascheiding niet goed en wordt het uiteindelijk verbrand. Het is belangrijk om afval goed te scheiden en keukenafval in de groene container te doen.