HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeenteraad denkt na over gaswinning

Gemeenteraad denkt na over gaswinning (23-01-2019)

Dit item is verlopen op 23-02-2019.

Maandagavond discussieerde de gemeenteraad tijdens een werkbijeenkomst over gaswinning in Weststellingwerf. Gaswinning is een gespreksonderwerp omdat misschien het beleid op dit onderwerp wordt aangepast.

Waar gaat het precies om?

Na een presentatie gingen de raadsleden met elkaar in discussie aan de hand van stellingen. Het ging vooral om de vraag of en op welke wijze Weststellingwerf een bijdrage wil leveren aan de behoefte aan gas in Nederland. Gaswinning is een verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie vindt gaswinning uit kleine gasvelden nog noodzakelijk zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas. In de kleine velden wordt gas gewonnen zolang dat nodig is en veilig kan.

Waarom is nieuw beleid misschien nodig?

Het ministerie vraagt gemeenten waarin kleine gasvelden liggen om advies op  onder meer omgevingsvergunningen en winningsplannen. Aan gemeenteraden vraagt het ministerie bij nieuwe gaswinlocaties een verklaring van geen bedenkingen. Daarom is het standpunt van Weststellingwerf belangrijk.

Hoe gaat de gemeente om met tussentijdse gaswinverzoeken?

Tot er besloten is over mogelijk nieuw beleid, kijkt de gemeente kritisch naar nieuwe gaswinverzoeken. Weststellingwerf wil heldere en goede voorwaarden voor:

  • het in de gaten houden van trillingen en bodemdaling;
  • een schaderegeling voor bouwwerken boven kleine gasvelden;
  • een nulmeting van de staat van gebouwen en bouwwerken;
  • ruimtelijke kwaliteit.

Hoe gaat het nu verder?

In deze werkbijeenkomst is de mening van de gemeenteraad over gaswinning gepolst. Er is nog geen standpunt. In de loop van dit jaar wordt beleid over gaswinning verder besproken.