HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeenteraad in november

Gemeenteraad in november (28-10-2020)

Dit item is verlopen op 28-11-2020.
Raad

Vanwege het coronavirus zijn de vergaderingen van de raad voorlopig online. Via de tijdelijke wet ‘Digitale beraadslaging en besluitvorming’ kan de raad digitaal besluiten nemen. In november heeft de raad twee vergaderingen gepland. Eén vergadering komt te vervallen.

Kalender november


In november vergadert de raad twee keer:

  • Op 2 november is er een digitale Raadsvergadering van 14.00 uur t/m 22.00 uur. Je vindt de vergaderstukken op deze pagina.
  • Op 23 november vergadert de Algemene Raadscommissie van 19.30 uur t/m 22.00 uur.

Geen publiek

Vanwege de coronamaatregelen kan er geen publiek bij de raadscommissies en raadsvergaderingen aanwezig zijn. De bijeenkomsten van de raad vinden tijdelijk online plaats en niet in de raadzaal. Je kunt wel digitaal ‘inspreken’.  Neem hiervoor contact op met raadsgriffier Janneke Kampinga via het telefoonnummer 06-51044068 of stuur een mail naar griffie@weststellingwerf.nl.

Live volgen

Uitgangspunt is dat inwoners zowel de discussie als de openbare besluitvorming kunnen volgen. De raadscommissie en de raadsvergadering kun je thuis live volgen of later terugkijken via www.weststellingwerf.nl/live.

Raadsvergadering 9 november vervalt

Op 9 november vervalt de digitale Raadsvergadering. Op 7 december is de volgende digitale Raadsvergadering.