HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeenteraad praat met inwoners over zienswijzen ontwerp-Omgevingsvisie

Gemeenteraad praat met inwoners over zienswijzen ontwerp-Omgevingsvisie (26-03-2019)

Dit item is verlopen op 26-04-2019.

In een werkvergadering besprak de gemeenteraad maandagavond samen met inwoners de zienswijzen die zijn ingediend op de ontwerp-Omgevingsvisie. Ruim vijftig aanwezigen discussieerden met elkaar.

Weststellingwerf werkt samen met haar inwoners aan een Omgevingsvisie. In inspiratie- en themabijeenkomsten deelden veel inwoners en betrokkenen de afgelopen 1,5 jaar visies en speerpunten met elkaar. Het resultaat is een ontwerp van de uiteindelijke Omgevingsvisie. Op deze versie zijn vijftig zienswijzen gekomen. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners en betrokkenen inbreng hebben in de Omgevingsvisie.

In de werkvergadering sprak de gemeenteraad maandagavond met inwoners die een zienswijze hebben ingediend. Dit gebeurde interactief. Inwoners en raadsleden bespraken samen de thema’s en verbeterpunten in zogenoemde speeddates.

Met voorbeelden werd getest of de spelregels van de Omgevingsvisie in de praktijk werken.

Deze werkvergadering is volgens wethouder Hanneke Zonderland een avond voor verfijning van de Omgevingsvisie. Op een aantal punten wordt het ontwerp van de Omgevingsvisie bijgewerkt. Daarna gaat het naar de gemeenteraad die de eindversie - de Omgevingsvisie Weststellingwerf - vaststelt. Dat gebeurt zo mogelijk voor de zomer.

Zonderland: “We zitten in de eindsprint. Het hoeft waarschijnlijk niet lang meer te duren tot we kunnen zeggen: ‘we gaan aan de slag’. ”

Gemeenteraad praat met inwoners over zienswijzen omgevingsvisie