HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Gemeenteraad stelt negatief beleid gaswinning vast

Gemeenteraad stelt negatief beleid gaswinning vast (13-06-2019)

Dit item is verlopen op 14-07-2019.

De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft nieuw beleid vastgesteld voor gaswinning. In de notitie ´Gaswinning in Weststellingwerf´staat de raad negatief tegenover nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gaswinning.

Hoofdlijn van het nieuwe beleid is dat Weststellingwerf geen medewerking meer wil verlenen aan ontwikkelingen op het gebied van gaswinning, omdat dit niet past:

  • bij ons streven naar verduurzaming;
  • binnen de energietransitie;
  • in ons beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.

Het beleid maakt onderscheid tussen de ontwikkeling van volledig nieuwe locaties (nu nog grasland) en ontwikkelingen op de bestaande zes gaswinlocaties.

De aanleg van nieuwe gaswinlocaties in het agrarische landschap ziet de gemeente als een ongewenste, niet-passende inbreuk op dat landschap. Ons onbebouwde buitengebied is primair bestemd voor de agrarische sector. Om dezelfde reden staan we geen nieuwe woningen of nieuwvestiging van andersoortige bedrijven toe in het buitengebied.

Planologische rechten voor de bestaande gaswinlocaties die staan in het bestemmingsplan Buitengebied worden gerespecteerd. Wel zal de gemeente bij aanvragen voor proefboringen en uitbreidingen vanuit de bestaande locaties negatief adviseren.