HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Handen op elkaar voor de Friese jeugd

Handen op elkaar voor de Friese jeugd (23-11-2018)

Dit item is verlopen op 23-12-2018.
ondertekening convenant jeugd

Op woensdag 21 november 2018 hebben alle Friese Gemeenten en zeven zorgaanbieders een convenant getekend om te komen tot een gezamenlijke aanpak voor hoogspecialistische jeugdhulp. Met veel Friese jeugd gaat het goed. Zij kunnen in goede gezondheid opgroeien en zich ontwikkelen. Maar voor de groep die aangewezen is op hoog specialistische jeugdhulp  is zeker nog ruimte voor verbetering. Daar slaan de gemeenten, Sociaal Domein Fryslân en zorgaanbieders de handen ineen. Deze bijzondere samenwerking van alle Friese gemeenten en zeven zorgaanbieders (Accare, Alliade / Reik, Ambiq, Elker-het Poortje, Fier, GGZ Friesland / Kinnik en Jeugdhulp Friesland) wordt onderstreept met de ondertekening van een convenant dat uniek is in Nederland.

In het convenant is een viertal concrete doelen geformuleerd om de zorg voor de jeugd die dat zo hard nodig heeft, verder te verbeteren. Het gaat om:

  • Ontwikkelen van een nieuwe aanpak, ook preventief, die de inzet van hoog specialistische hulp vermindert of verkort;
  • Ontwikkelen van nieuwe ambulante zorgvormen waarbij hulp binnen de gezinssituatie de voorkeur heeft boven klinische hulp en de uithuisplaatsingen verminderen;
  • Zorgen voor een gezamenlijke aanpak voor jeugdigen en gezinnen met bijvoorbeeld multiproblematiek, als het nodig is door ‘schotten’ heen;
  • Aanbieden van een samenhangend aanbod van hoog specialistische jeugdhulp in het sociale domein, het onderwijs en de jeugdzorg.

Met het tekenen van het convenant geven de betrokken partijen aan bereid te zijn om samen te doen wat nodig is om deze ambities waar te maken. De samenwerking moet er onder andere voor zorgen dat kinderen en jeugdigen niet meer van de ene naar de andere hulpverlener worden doorverwezen of bijvoorbeeld te laat zorg krijgen. Naast verbetering van de kwaliteit is de verwachting ook dat er op termijn kosten bespaard kunnen worden.

Het Convenant hoog specialistische jeugdhulp is ontstaan uit een samenwerking van de 20 Friese gemeenten en zeven zorgaanbieders. Sociaal Domein Fryslân heeft de coördinatie van de totstandkoming van het convenant op zich genomen.

Het convenant is onlosmakelijk verbonden met het eveneens provincie brede Fries Actieplan Zorg voor Jeugd waarin de Friese gemeenten samenwerken met aanbieders van jeugdhulp, verwijzers, onderwijs en zorgbelang Fryslân. De uitwerking van convenant en actieplan worden dan ook zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.