HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Herinrichting De Blesse gaat door

Herinrichting De Blesse gaat door (30-03-2021)

Herinrichting De Blesse

De gemeenteraad van Weststellingwerf stemt in met het plan voor de herinrichting van De Blesse en stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering. Dit betekent dat de herinrichting door kan gaan. De gemeente werkt het plan nu uit tot een definitief ontwerp. Begin 2022 hoopt de gemeente te kunnen starten met de uitvoering.

‘‘We hebben al een hele lange tijd de wens om het dorp verkeersveiliger te maken en een dorpsere uitstraling te geven. We zijn dan ook erg blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp. Er gaat nu eindelijk iets gebeuren in De Blesse’’, vertelt Erwin Bosma, voorzitter van Plaatselijk Belang De Blesse – Peperga.

Inwoners De Blesse en college B&W positief over voorlopig ontwerp

In februari stemde het college van burgemeester en wethouders in met het voorlopig ontwerp. Een belangrijke voorwaarde die het college stelde was dat het dorp achter de plannen staat. De informatiebijeenkomst in december 2020 en een speciale projectwebsite leverde maar liefst 250 reacties op van inwoners en andere belanghebbenden. Het overgrote deel van de reacties was positief. In een aantal gevallen is het voorlopig ontwerp aangepast op basis van de reacties.

Planning

Gemeente Weststellingwerf werkt het plan de komende tijd uit tot een definitief ontwerp. Voor de zomer wordt dit ontwerp aan de inwoners en andere belanghebbenden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst. De gemeente wil begin 2022 starten met de uitvoering. Voordat de herinrichting van start kan gaan, moet de gemeente op zoek naar een aannemer voor de uitvoering.

Meer informatie over de herinrichting Steenwijkerweg e.o. De Blesse is te vinden op https://www.weststellingwerf.nl/deblesse.