HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Herinrichting Hoofdweg Nijeholtpade van start

Herinrichting Hoofdweg Nijeholtpade van start (21-09-2020)

Dit item is verlopen op 21-10-2020.
Herinrichting Hoofdweg Nijeholtpade van start

De Hoofdweg in Nijeholtpade gaat op de schop. Het riool in het westelijk deel van de Hoofdweg wordt vervangen en het regenwater wordt gescheiden. Ook krijgt de straat een nieuwe inrichting. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners en deskundigen uit het dorp. Wethouders Hanneke Zonderland en Mariska Rikkers gaven maandagochtend 21 september samen met inwoonster Deborah van Wijngaarden het startschot voor de werkzaamheden. Ze plaatsten symbolisch de eerste afzethekken van de wegafsluiting. De werkzaamheden duren tot begin december 2020.

De aanpak van de riolering is ingrijpend en zorgt voor overlast, maar biedt ook de kans om te kijken naar de toekomstige inrichting. Vooraf zijn het Plaatselijk Belang De Eendracht en inwoners van Nijeholtpade daarom betrokken bij de plannen. Zij gaven aan dat de onverharde bermen elk jaar veel herstelwerk vragen en er veel overlast is van regenwater door beperkte afvoer. Verkeersveiligheid, parkeren en biodiversiteit zijn andere belangrijke aandachtspunten van het plan.

In het nieuwe plan zijn extra parkeerruimte en wegversmallingen opgenomen. Daarnaast wordt het regenwater afgevoerd via een afvoerstrook in het midden van de weg. Door de aanpassingen krijgt de Hoofdweg een volledig nieuwe uitstraling.

Groene erven

Nijeholtpade vindt een groene uitstraling van het dorp erg belangrijk. Plaatselijk belang gaat aanwonenden daarom stimuleren om de erven langs de Hoofdweg te vergroenen. Ze willen extra heggen aanplanten tegels in de voortuinen vervangen door planten. Hierdoor blijft niet alleen het groene karakter behouden, maar wordt regenwater ook langer vastgehouden op het eigen erf en ontstaat er minder snel wateroverlast. Daarnaast is meer groen op de erven goed voor vogels, bijen en vlinders.

Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade

Over de samenwerking in aanloop naar de herinrichting van de Hoofdweg zijn vergaande afspraken gemaakt tussen Plaatselijk Belang De Eendracht Nijeholtpade en de gemeente Weststellingwerf. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Maatschappelijke Overeenkomst Nijeholtpade. In december 2019 is de overeenkomst door het plaatselijk belang en de gemeente is ondertekend.

Verschillende werkgroepen, met daarin bewoners en medewerkers van de gemeente, zijn op basis van de overeenkomst actief aan de slag gegaan met maar liefst 12 projecten. De herinrichting van de Hoofdweg is daar een van.

Herinrichting NIjeholtpade

(Foto: Lenus van der Broek)