HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Het blijft droog. Kans op brand neemt toe.

Het blijft droog. Kans op brand neemt toe. (01-07-2019)

Dit item is verlopen op 13-07-2019.
Tips om natuurbrand te voorkomen

Met de aanhoudende warmte neemt de kans op brand toe. We geven u graag wat tips om zorgvuldig om te gaan met vuur, om zo brand in de natuur of rondom huis te voorkomen. In droge periodes, zoals nu, ontstaat brand makkelijk en is moeilijk te blussen.

Natuurbrand

Op www.natuurbrandrisico.nl ziet u wat het risico op een natuurbrand is in uw omgeving. Friesland bevindt zich nu in fase 2 ‘extra alert’.
Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Wat kunt u doen?

  • Let op waar u uw auto neerzet. Een uitlaat en katalysator kunnen heet worden en bij parkeren in hoog, droog gras kan het een natuurbrand veroorzaken.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde bakken. Afval, zoals bijvoorbeeld een glazen fles, kan de oorzaak zijn van brand. Een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken en droge planten of gras in brand krijgen.
  • Houdt u zich wat betreft het gebruik van barbecues, kampvuren en vuurkorven aan de regels die ter plekke gelden.

In deze fase kunt u natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik het gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Wees voorzichtig met onkruidbranders

Een onkruidbrander is wellicht een ideaal hulpmiddel voor het verwijderen van onkruid. Maar onzorgvuldig gebruik kan leiden tot brand en gevaarlijke situaties. Afgelopen week is de brandweer uitgerukt voor brand ontstaan door een onkruidbrander. Zeker met dit warme weer zijn met name hagen waaronder onkruid groeit zeer brandbaar. Wanneer een heg vlam vat, zal de brand zich snel uitbreiden. Ook hier geldt, bel meteen 112.

Houd blusmiddel bij de hand

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Als u besluit onkruid te verwijderen met een onkruidbrander, doe dat dan niet in extreem droge periodes zoals nu. Ook de wind kan een verraderlijk effect hebben bij het gebruik. Zet een emmer water of brandblusser in de buurt van uw werkzaamheden, zodat u zelf snel kunt ingrijpen als het misgaat.

Meer tips kunt u ook lezen in de folder van Brandweer Fryslân.