HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Hoe komt het lokaal Sport Akkoord Weststellingwerf tot stand?

Hoe komt het lokaal Sport Akkoord Weststellingwerf tot stand? (11-10-2019)

Dit item is verlopen op 11-11-2019.
sportakkoord

FC Wolvega, Korfbalvereniging SCO, Stichting Comprix, sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en de gemeente willen zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen. Zij willen in een lokaal sportakkoord vastleggen hoe zij dit gaan doen. Op 16 oktober bespreken de partijen het concept. Dan wordt duidelijk wie van de partijen straks daadwerkelijk het lokaal sportakkoord ondertekenen.

Sportverenigingen en maatschappelijke organisaties hebben allemaal meegedacht over het concept. De sportformateur organiseerde hiervoor de afgelopen maand bijeenkomsten over de speerpunten: 

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Positieve sportcultuur
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen

Tijdens de bijeenkomst op 16 oktober wordt het ‘hoe gaan we verder’ met deze speerpunten uitgewerkt. De deelnemers kunnen dan nog accenten leggen en aangeven of ze achter het sportakkoord gaan staan. Ook het college van burgemeester en wethouders moet haar akkoord nog geven. Het definitief akkoord wordt naar verwachting begin november ondertekend door de gemeente en de deelnemers die daar achter staan. Vervolgens kan het lokaal Sport Akkoord Weststellingwerf naar het Rijk als aanvraag voor de rijksbijdragen voor 2020 en 2021.