HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Hoe wil Friesland betrokken zijn bij de energietransitie?

Hoe wil Friesland betrokken zijn bij de energietransitie? (16-04-2020)

Hoe wil Friesland betrokken zijn bij de energietransitie?

Friese inwoners kunnen de komende drie weken aangeven hoe zij betrokken willen worden bij de plannen voor schone energie in Friesland. Friese overheden willen de energievoorziening in Friesland verduurzamen en betrekken hier graag hun inwoners bij. Via de website kiesvoorjelte.nl kunnen inwoners een online vragenlijst invullen. Dat kan tot en met 3 mei aanstaande.

De uitkomsten van de vragenlijst worden meegenomen bij het maken van de definitieve Friese Regionale Energie Strategie (RES). Die beschrijft hoeveel elektriciteit Friesland in 2030 gaat opwekken met wind- en zonne-energie op land. De RES is een uitwerking van het Klimaatakkoord.

Kies voor Jelte

De online vragenlijst staat op de campagnewebsite kiesvoorjelte.nl. Jelte staat symbool voor de toekomst. Wethouder Hanneke Zonderland van gemeente Weststellingwerf: “Het is belangrijk om vooral ook jonge mensen te vragen hoe zij hun toekomst en die van hun kinderen zien als het gaat om klimaatverandering. We maken nu keuzes voor die toekomst. Inwoners van Friesland geven in de vragenlijst aan of en hoe ze willen meedenken over schone energie. De lijst bestaat uit maximaal tien vragen en invullen duurt ongeveer vijf minuten. Deelname is anoniem.

Energiegedeputeerde Sietske Poepjes van de provincie Fryslân kijkt uit naar de resultaten van de vragenlijst: “Het is belangrijk hoe we als Friezen omgaan met ons energieverbruik en hoe we die energie willen opwekken. De overgang naar een samenleving met duurzame energie is niet eenvoudig. Dat kunnen we alleen maar samen. Daarom moeten we goed weten welke wensen er leven en wat de mogelijkheden zijn. Alleen dan kunnen we goede keuzes maken.”

De gemeente Weststellingwerf vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen. Daarom doet de gemeente een oproep aan al haar inwoners om vijf minuten de tijd te nemen voor de toekomst.

Regionale Energie Strategie

Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken, over gemeentegrenzen heen. Daarom is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s. Friesland is daar één van. Provincie Fryslân, de achttien Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân en netbeheerder Liander werken hier in samen. De Friese concept-RES is klaar. Hierin staat welke elektriciteit al wordt opgewekt in Fryslân, hoeveel opwek er op de planning staat en welke kansen er zijn om Friese woningen aardgasvrij te verwarmen. Meer informatie staat op resfryslan.frl.