HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Ideeën Iepen Mienskipsfûns indienen tot en met 24 mei

Ideeën Iepen Mienskipsfûns indienen tot en met 24 mei (18-04-2017)

Dit item is verlopen op 18-05-2017.

In Fryslân bruist het van de initiatieven! De provincie Fryslân is op zoek naar initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren. Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt provincie Fryslân geld beschikbaar om de projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die ervoor zorgen dat je prettig kunt wonen in jouw wijk, dorp of stad. Ideeën die je leefomgeving laten bruisen en bouwen aan de toekomst van Fryslân. Denk aan projecten op het gebied van leefbaarheid, kansen voor burgers en sociale innovatie. Maar ook gericht op cultuur, duurzame dorpen en cultuurhistorie en landschap.

Het projectbureau van de provincie, Streekwurk, helpt u graag met de officiële subsidieaanvraag.

Werkstate
Trambaan 1a
8441 BH Heerenveen
Telefoon: 0513 646013
E-mail: zuidoost@fryslan.frl

Dien uw idee tijdig in, zodat er voldoende tijd is om het idee te bespreken. Subsidie aanvragen kunnen in 2017 op de volgende momenten worden ingediend:

- Van 1 mei tot en met 24 mei

- Van 18 september tot en met 13 oktober

Echter, u kunt ook buiten deze periode contact opnemen om uw idee te bespreken en advies te vragen over de wijze van aanvragen. De provincie informeert de gemeente over de initiatieven die zijn ingediend. In sommige gevallen kan het raadzaam zijn om dat zelf en in een eerder stadium  te doen: neem daarvoor contact op met dorpencoördinator Klaas Hallema van de gemeente Weststellingwerf, k.hallema@weststellingwerf.nl

Projectenpitch

Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers op woensdag 3 mei (15.30-18.00 uur) uit in het Dorpshuis van Langezwaag (Paradys 8, 8404 BV). Elke initiatiefnemer krijgt vijf minuten de tijd om hun idee te presenteren. Ook kunnen ze ‘sparren’ met platformleden om hun plannen te versterken. Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.

Meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie: www.streekwurk.frl/imf.

(Bron: provincie Fryslân)