HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  In 2030 vier keer zoveel schone energie in Fryslân

In 2030 vier keer zoveel schone energie in Fryslân (25-03-2020)

Dit item is verlopen op 30-04-2020.
RES: In 2030 vier keer zoveel schone energie in Fryslân

Over tien jaar wekt Fryslân tenminste vier keer zoveel schone energie op met zonnepanelen en windmolens. Dit plan leggen alle Friese gemeenten, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân aan hun volksvertegenwoordigers voor. Met grote, al bekende projecten komt de Friese elektriciteitsproductie dan op 2,3 TWh. De totale opgave voor Nederland is 35 TWh aan schone energie op land. Het huidige energieverbruik moet tegelijkertijd flink worden teruggedrongen. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord en krijgt vorm in de Regionale Energie Strategie (RES).

Op dit moment leveren windmolens, zonneparken en -velden gezamenlijk 0,55 TWh. Grote energieprojecten zorgen de komende jaren voor een toename van 1,75 TWh. Windpark Fryslân in het IJsselmeer levert daarvan meer dan de heft. Alle projecten in het plan zijn al bekend, hebben een vergunning en zijn in aanbouw of worden gebouwd. De energie die particulieren opwekken is niet meegenomen in de berekening.

Van het aardgas af

In het plan staat ook wat in Fryslân nodig is als alle huishoudens overgaan op andere soorten van verwarming dan aardgas. De overheden verwachten dat er lokaal veel oplossingen op maat komen. In Heeg zijn bijvoorbeeld al vergevorderde plannen om het hele dorp te verwarmen met warmte uit de Hegemer Mar. Gemeenten geven in 2021 per wijk aan wanneer ze van het aardgas af gaan en welke warmtebron daarvoor in de plaats komt.

Bouwstenen

Inwoners, belangenvertegenwoordigers en deskundigen denken de komende maanden mee over welke wensen Fryslân heeft voor het opwekken van schone energie. De volgende stap is beoordelen wat daarvoor nodig is en wat het betekent voor het Friese landschap. Dit zijn de bouwstenen om tot een definitief plan te komen. Vanaf half april kunnen Friese inwoners in een enquête aangeven hoe zij betrokken willen zijn bij het maken van het definitieve plan.

Op naar definitief plan

In mei beslissen alle gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur over de concept-RES. Op 1 juni dient de regio Fryslân deze concept-RES in bij het Rijk. Op 1 maart 2021 moet de definitieve RES er liggen. Alle gemeenteraden, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur besluiten hier eind 2020 over.

Regionale Energie Strategie

Voor de overgang naar meer schone energie en minder CO₂-uitstoot is het belangrijk om samen te werken over gemeentegrenzen heen. Daarom is Nederland ingedeeld in dertig energieregio’s; Fryslân is daar één van. Binnen de regio’s werken overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties samen aan de energietransitie. Hun afspraken leggen ze vast in een Regionale Energie Strategie (RES). www.resfryslan.frl