HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Informatieavond waterbodemsanering Schipsloot in Wolvega

Informatieavond waterbodemsanering Schipsloot in Wolvega (10-01-2019)

Dit item is verlopen op 10-02-2019.

Wetterskip Fryslân organiseert donderdag 17 januari 2019 een informatieavond voor het project Waterbodemsanering Schipsloot. Wetterskip Fryslân en Ingenieursbureau Antea zijn aanwezig om het project toe te lichten en vragen te beantwoorden. De bijeenkomst start om 19.30 uur op de Gemeentewerf, Aan de Schipsloot 28 in Wolvega. Belangstellenden zijn van harte welkom!

De waterbodem van de Schipsloot is op een aantal plaatsen sterk verontreinigd. Het gaat om twee locaties, te weten het achterste doodlopende deel zuidelijk van de weg Om den Noort, ter hoogte van de Frisaxstraat en in de bocht bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Sanering is nodig vanwege risico’s voor de mens en het ecosysteem. In opdracht van Wetterskip Fryslân start de aannemer daarom begin februari 2019 de werkzaamheden. De sanering duurt ongeveer twee maanden.

Baggerafvoer

In totaal wordt circa 2.100 kuub verontreinigd slib verwijderd. De vervuilde bagger wordt vanaf het water ontgraven, in beunbakken overgeheveld en varende vervoerd. Ter hoogte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie komt een overslaglocatie, waar vrachtwagens het verontreinigde slib ophalen en afvoeren naar een erkende verwerker.