HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente

Inspecties zetten mystery-guests in bij onderzoek naar toegankelijkheid gemeente (07-06-2018)

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

In 2017 deden de rijksinspecties van het Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzoek naar de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Weststellingwerf was één van de vijf onderzochte gemeenten waar ervaringsdeskundigen op pad gingen om te kijken of de toegang laagdrempelig was.

Het toezichtonderzoek is uitgevoerd in de periode mei-november 2017. Bij de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met de LFB, de cliëntenorganisatie van en door mensen met een licht verstandelijke beperking. Mensen met een licht verstandelijk beperking hebben als ervaringsdeskundigen meegewerkt aan het onderzoek.

Ervaringsdeskundigen
In dit onderzoek van het Toezicht Sociaal Domein hebben ervaringsdeskundigen voor het eerst meegewerkt in alle fasen van het onderzoek en hebben zij zelf als mystery guest de toegankelijkheid uitgetest. Hun ervaringen stonden centraal in het onderzoek. De ervaringen met dit type onderzoek zijn positief; de ervaringsdeskundigen hebben allen een waardevolle bijdrage geleverd aan het onderzoek.

Onderzoek
Bij het onderzoek stond de vraag centraal hoe toegankelijk gemeentelijke diensten zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De mystery-guests formuleerden een hulpvraag en bezochten voor het antwoord daarop websites en loketten van de gemeente en van gemeentelijke diensten, zoals het gemeentehuis in Wolvega en het gebiedsteam Noordwolde. Ook zochten ze contact via email en telefoon.

Ervaringen met toegankelijkheid in Weststellingwerf
Het rapport van het onderzoek in de gemeente Weststellingwerf is maandag 28 mei 2018 gepubliceerd. De ervaringen van de vier ervaringsdeskundigen zijn in dit rapport opgenomen als verhalen. Er wordt beschreven welke stappen zij ondernamen, welke reacties zij kregen en in hoeverre ze daarmee verder konden. In het rapport van Weststellingwerf staan geen conclusies en aanbevelingen vanuit de inspecties. De inspecties en de gemeente Weststellingwerf hebben er samen voor gekozen dat de gemeente Weststellingwerf zelf conclusies en aanbevelingen formuleert. De gemeente heeft op basis daarvan een plan van aanpak gemaakt. Tijdens  de werkvergadering Sociaal Domein van de gemeente Weststellingwerf van 28 mei 2018 hebben de inspecties en ervaringsdeskundigen de bevindingen gepresenteerd en is het plan van aanpak besproken. De gemeente gaat de komende tijd aan de slag met het plan van aanpak.