HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Investeringskrediet nodig voor multifunctionele inrichting raadzaal

Investeringskrediet nodig voor multifunctionele inrichting raadzaal (07-01-2021)

sfeer

De gemeenteraad neemt op 25 januari een besluit over het voorstel van het college voor de aanschaf van een draadloos vergadersysteem en nieuw meubilair voor de raadzaal. De kosten hiervoor bedragen 86.000 euro.

Veel gebruikers

De raadzaal heeft veel gebruikers. Het is de grootste vergaderzaal in het gemeentehuis. De gemeenteraad vergadert hier, er wordt getrouwd en er zijn regelmatig officiële, informele of informatiebijeenkomsten. Dat vraagt om een flexibele en multifunctionele inrichting.

Flexibele inrichting

De huidige inrichting van de raadzaal is statisch. De grote vergaderblokken zijn vooral geschikt voor vaste opstellingen. De gemeenteraad wil graag weer fysiek kunnen vergaderen in coronatijd, op veilige afstand van elkaar. Met de huidige vergadertafels kun je geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

Met de aanschaf van nieuwe vergadertafels kan de raadzaal flexibeler en multifunctioneler ingericht worden om zo verschillende vergaderingen en bijeenkomsten te faciliteren. De uitstraling van het meubilair moet vanzelfsprekend wel passen bij het karakter van de raadszaal.

Dynamisch vergadersysteem

Het huidige vergadersysteem werkt met voorgeprogrammeerde camera-instellingen. De gemeenteraad wil dynamisch vergaderen. Met een nieuw dynamisch vergadersysteem kunnen raadsleden tijdens de vergadering van plaats wisselen en ook bij een spreekgestoelte het woord voeren. Tijdens de uitzending van de vergadering komen automatisch de juiste naam en partij in beeld, vanaf de plek waar de deelnemer zich met zijn pasje aanmeldt.

Kosten

Het nieuwe vergadersysteem kost € 46.000,- en het nieuwe meubilair kost naar verwachting € 40.000. Het college vraagt de raad om hiervoor een investeringskrediet van € 86.000 beschikbaar te stellen.