HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Inwoners kunnen mening geven op ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning boorlocatie Schapendrift

Inwoners kunnen mening geven op ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning boorlocatie Schapendrift (01-04-2019)

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

Ministerie legt ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage en organiseert informatiemarkt. Inwoners kunnen bij het ministerie hun mening geven over het nieuwe gaswinningsplan voor de boorlocatie Schapendrift. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, dat over gaswinning gaat, heeft het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage gelegd. Op dinsdag 9 april van 17.00 tot 20.00 uur organiseert het ministerie een inloopbijeenkomst in ’t Buurthuus in Noordwolde.

Waar gaat het gaswinningsplan over?

Het winningsplan met de naam Weststellingwerf gaat over de gaswinlocatie ten noordwesten van Noordwolde en ten oosten van Nijeholtpade aan de Schapendrift 10. Hier zijn twee boorputten waarvan er een in werking is. Vermilion wil via de niet-actieve boorput een nieuwe boring door een gesteentelaag maken en de gaswinning in het gasveld Weststellingwerf hervatten. Daarnaast wil Vermilion via deze put het nieuwe gasveld Weststellingwerf-West aanboren. Het ingediende winningsplan loopt tot 2038.

Hoe kunt u uw mening geven?

Tot en met 9 mei 2019 ligt het ontwerp instemmingsbesluit met bijlagen ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerp besluit met een zienswijze. Dat is een brief die u ondertekent met uw naam en adres en via de post naar het ministerie stuurt. U kunt de stukken inzien via de website van het ministerie (www.nlog.nl) en ze  liggen o.a. ook op het gemeentehuis. 

Het ministerie organiseert een openbare informatiemarkt op 9 april 2019 in ‘t Buurthuus in Noordwolde. Meer informatie over het indienen van een zienswijze, de stukken die ter inzage liggen en de informatiemarkt vindt u in de kennisgeving van het ministerie die op 28 maart in de Stellingwerf stond.

Wat vindt de gemeente?

Voor het maken van het ontwerp-instemmingsbesluit heeft het ministerie de gemeente om advies gevraagd. Het college adviseerde het ministerie om niet in te stemmen met het winningsplan Weststellingwerf vanwege o.a.:

  • een bodemtrilling in 2009 en de nu voorgestelde nieuwe ingrepen in de diepe ondergrond;
  • de in het winningsplan beschreven verwachte kans op bodemtrilling;
  • het ontbreken van een proefboring.

Hoe is het advies van de gemeente verwerkt?

Het ministerie heeft het advies van de gemeente afgewogen, maar het winningsplan niet afgewezen. De reactie van het ministerie op het advies van de gemeente staat in het ontwerp-instemmingsbesluit. De gemeente gaat deze reactie beoordelen en bekijken of er een zienswijze wordt ingediend.

Naast de gemeente hebben ook andere betrokken overheden en de vaste adviseurs van het ministerie advies uitgebracht. Ook deze adviezen zijn verwerkt in het ontwerp instemmingsbesluit.