HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Inwoners Noordwolde denken mee met Bestemming Noordwolde

Inwoners Noordwolde denken mee met Bestemming Noordwolde (13-07-2020)

logo bestemming noordwolde

In juni is er aan de inwoners van Noordwolde gevraagd om mee te de denken over de plannen en projecten voor de laatste fase van het project Bestemming Noordwolde. Deze fase start in januari 2021 en duurt tot en met 2023. 

Trots op Noordwolde 

Via een campagne in het dorp “Trots op Noordwolde” kregen inwoners een kaart en brief thuisgestuurd. Ze konden online een vragenlijst invullen en hier hun ideeën en meningen achterlaten. Veel inwoners hebben gehoor gegeven aan de oproep. We hebben zo’n 160 reacties ontvangen. Een mooi resultaat met mooie uitkomsten. 

Wat zijn de resultaten van de vragenlijst?

Inwoners konden ideeën achterlaten, maar konden ook aangeven waar ze trots of juist minder trots op waren.  Ze zijn onder andere  trots op het groen in de buurt, het buurthuus en de regionale functie van het dorp. Ze zien jong en oud graag meer samenkomen en wat meer activiteiten voor/met kinderen en jongeren. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat overlast wordt aangepakt en de leegstand in het centrum is een zorg. Mensen willen hun straat/buurt graag beter leren kennen en ze vinden werkgelegenheid in het dorp belangrijk.

Met het invullen van de vragenlijst kon men een lunchbon winnen van het Tramhalteplein. Vier deelnemers hebben de bon inmiddels ontvangen. 

Wat gaan we met de resultaten  doen?

Het kernteam probeert de ideeën/opmerkingen en aandachtspunten die zijn opgehaald bij de inwoners zoveel mogelijk te gebruiken bij het maken van de plannen. De nadruk in de laatste fase ligt op het sociale domein (onder andere werk, sociale cohesie en betrokkenheid). Daar wordt op ingezet. Niet alle reacties passen binnen deze focus, maar de opmerkingen en input worden bewaard en waar mogelijk of nodig gedeeld met medewerkers van de gemeente.

Wat is Bestemming Noordwolde? 

Bestemming Noordwolde is een langlopend project waarbij de gemeente samenwerkt met de inwoners uit Noordwolde en de Provincie Fryslân. Met elkaar werken we aan het verbeteren  van de sociale en de fysieke leefbaarheid en positie van de inwoners in het algemeen en die van mensen in een achterstandsituatie in het bijzonder.