HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Jongerencentrum de Mix sluit haar deuren op 1 juli

Jongerencentrum de Mix sluit haar deuren op 1 juli (17-04-2019)

Dit item is verlopen op 17-05-2019.

Gebiedsteam zoekt met jongeren naar alternatief

Op 1 juli 2019 sluit jongerencentrum de Mix in Wolvega. De laatste jaren bezoeken steeds minder jongeren de Mix, waardoor het niet meer een ontmoetingsplek  voor en door jongeren in Wolvega is.  De gemeente wil stoppen met welzijnsactiviteiten die niet meer aansluiten op de vraag van inwoners. Omdat dit jaar ook het huurcontract van de Mix afloopt, besloot het college van burgemeester en wethouders tot de sluiting.  De medegebruikers van de Mix en de betrokken vrijwilligers zijn afgelopen week ingelicht over de sluiting.

Welzijnswerk anders organiseren

Timpaan was verantwoordelijk voor het jongerenwerk en daarmee ook voor het beheer van jongerencentrum de Mix. Vorig jaar is besloten om de subsidie aan de stichting Timpaan per 1 juli 2019 stop te zetten.  Net als andere gemeenten gaat Weststellingwerf het welzijnswerk anders organiseren. Weststellingwerf werkt aan een sterke én zelfredzame lokale samenleving waar inwoners initiatieven kunnen nemen.

Samen met inwoners

De gemeente wil samen met inwoners bepalen wat nodig is. Vanaf  juli is het welzijnswerk de taak  van de  gebiedsteams, waarbij het jongerenwerk de eerste concrete opdracht wordt. Medewerkers van het gebiedsteam gaan met jongeren in gesprek om te horen waar zij behoefte aan hebben.  De jongeren kunnen met voorstellen komen en krijgen ondersteuning  vanuit het gebiedsteam  om de voorstellen uit te voeren. Met de medegebruikers van de Mix wordt, waar nodig,  gekeken naar alternatieve locaties voor de uitvoering van hun activiteiten.