HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Kerkweg in Nijeholtpade krijgt nieuwe bomenlaan

Kerkweg in Nijeholtpade krijgt nieuwe bomenlaan (28-08-2018)

Dit item is verlopen op 28-09-2018.

Aan de Kerkweg in Nijeholtpade kapt de gemeente Weststellingwerf dit najaar 43 bomen. De (hoofdzakelijk) Amerikaanse eiken zijn in slechte staat. Inwoners van Nijeholtpade hebben meegedacht over de aanplant van nieuwe bomen. Op hun verzoek komen er sierperen en veldesdoorns terug aan de Kerkweg.

Inwoners van Nijeholtpade hebben samen een omgevingsvisie voor hun dorp gemaakt. Daarin geeft het dorp aan veel belang te hechten aan het groene karakter van het dorp. Nadat duidelijk werd dat de eikenbomen geen lang leven meer is gegeven, heeft de gemeente met de dorpsbewoners een plan gemaakt om de bomenlaan te renoveren.

De bomen zijn ongeveer 80 jaar oud en hebben op deze plek niet meer voldoende voeding en ruimte om verder te wortelen. Dit betekent dat ze niet kunnen overleven. In het najaar worden de bomen gekapt en kort daarop wil de gemeente samen met het dorp de nieuwe bomen gaan planten. De nieuwe bomen passen in het landschappelijke beeld van het dorp en krijgen een stamdikte van 20-25 centimeter.

“Het is natuurlijk jammer dat het beeldbepalende effect van de grote eikenbomen niet in een paar jaar terug is”, zegt wethouder Mariska Rikkers. “Daarom planten we iets dikkere bomen terug dan gebruikelijk.” De wethouder is blij met het enthousiasme uit het dorp om samen te werken aan de renovatie van de bomenlaan. “De inwoners hebben zelf aangegeven welke bomen ze terug willen zien. En deze soorten sluiten aan bij de bomen aan de Kerkdreef in het dorp.”

Met de aanplant van nieuwe bomen, worden er buiten de bebouwde kom ook kruidenmengsels gezaaid voor bloemrijke bermen in het voorjaar. Op het brinkje in het centrum van Nijeholtpade en bij het multifunctioneel centrum plant de gemeente bloembollen. De bloemen die hier uit komen trekken bijen, vlinders, vogels en natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups aan en zorgen daarmee voor biodiversiteit.