HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Koninklijke onderscheiding voor Harm van der Meer

Koninklijke onderscheiding voor Harm van der Meer (24-04-2020)

Burgemeester André van de Nadort overhandigt bloemen aan Harm van der Meer

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit, Koning der Nederlanden worden er jaarlijks, op de laatste werkdag voor de verjaardag van de Koning, Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. In verband met de coronacrisis krijgt deze ceremonie dit jaar een iets ander karakter.

Koninklijke Onderscheiding voor Harm van der Meer

Tijdens de Algemene Gelegenheid van dit jaar, 24 april 2020, wordt in de gemeente Weststellingwerf aan één persoon een Koninklijke Onderscheiding toegekend. De heer Harm van der Meer (81) uit Wolvega ontvangt dit jaar een Koninklijke Onderscheiding. Hij werd hiervan telefonisch op de hoogte gesteld op vrijdagmorgen 24 april door burgemeester N.A. van de Nadort. De fysieke uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding vindt plaats op een later, nog vast te stellen moment. De heer Harm van der Meer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Pionier in Lelystad

De heer Van der Meer was in zijn werkzame leven (1967-2000) leraar aan het SCPO Basisonderwijs in Lelystad. Lelystad was nog in opbouw (de eerste bewoners kwamen er in 1967) en de heer Van der Meer zag het als een uitdaging om naast zijn betaalde baan als onderwijzer Lelystad te helpen in de opbouw. Hij heeft zich onder meer ingezet voor de oprichting van de ‘Ontmoetingskerk’, stond (mede) aan de wieg van korfbalvereniging Exakwa in Lelystad en was aanspreekpunt op allerlei gebieden voor nieuwe inwoners. Harm van der Meer wordt gezien als een van de pioniers van het Nieuwe Land. In de periode van opbouw ontpopte hij zich, naast zijn baan in het onderwijs, als een (vrijwillig) maatschappelijk werker.

Gastspreker Kamp Westerbork

De heer Van der Meer is sinds 2008 actief als gastspreker bij het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden, een project van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. In die hoedanigheid vertelt hij aan leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs zijn persoonlijke oorlogsgeschiedenis. De heer Van der Meer levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kennisoverdracht van de geschiedenis, met de WOII. Hij weet zijn pijnlijk negatieve oorlogservaringen om te zetten in een positieve en krachtige boodschap van begrip, verzoening en hoop.

Inzet op kerkelijk gebied

De heer Van der Meer heeft als lid van de kerkenraad en ouderling in diverse kerkelijke gemeentes zijn sporen verdiend. Van 1968 tot 1971 had hij zitting in de kerkenraad als ouderling-kerkvoogd van de Hervormde Gemeente van Opperdoes en Almersdorp. Hij was van 1985 tot 1997 ouderling en lid van de kerkenraad van de PKN wijkgemeente ‘de Poorten’ in Harderwijk. Van 1996 tot 2011 was hij betrokken bij PKN Emmeloord, Noordoosterpolder, ook als ouderling en lid van de liturgiecommissie.

Burgemeester André van de Nadort belt Harm van der Meer

Burgemeester André van de Nadort belt Harm van der Meer (Foto: Lenus van der Broek)

Burgemeester André van de Nadort overhandigt bloemen aan Harm van der Meer (Foto: Lenus van der Broek)