HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Liander geeft uitleg over uitbreiding capaciteit onderstation Haulerweg

Liander geeft uitleg over uitbreiding capaciteit onderstation Haulerweg (30-08-2018)

Dit item is verlopen op 29-09-2018.

Omdat er in de gemeente Weststellingwerf meer elektriciteit nodig is, is het noodzakelijk dat het onderstation aan de rand van het industrieterrein in Wolvega wordt uitgebreid. Op 10 september 2018 om 18.45 uur geeft Liander in de raadzaal van het gemeentehuis uitleg over de uitbreiding van het onderstation Haulerweg.  Belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt het gemeentehuis binnenkomen via de ingang aan de Rozenstraat.

Voor deze uitbreiding is aanpassing van het bestemmingsplan Onderstation Haulerweg 12 Wolvega nodig. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 15 maart 2018 voor een periode van 6 weken. Er zijn geen reacties ingediend. In de raadsvergadering van 2 juli jl. stond de vaststelling van dit bestemmingsplan op de agenda. Vanwege raadsvragen werd het bestemmingsplan echter niet vastgesteld. Liander komt op 10 september uitleg geven, zodat het bestemmingsplan in de aansluitende Commissievergadering opnieuw kan worden besproken.

Het onderstation aan de rand van het industrieterrein in Wolvega heeft uitbreiding nodig omdat er meer zonnepanelen komen, er meer treinen rijden, bedrijven een toenemende elektriciteitsvraag hebben en nieuwe woningen worden gebouwd. Met de uitbreiding wordt het vermogen van het onderstation twee en een half keer vergroot.