HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Lokaal sportakkoord krijgt vorm

Lokaal sportakkoord krijgt vorm (19-09-2019)

Dit item is verlopen op 20-10-2019.
Lokaal sportakkoord krijgt vorm

De gemeente werkt momenteel hard aan het opstellen van een lokaal sportakkoord voor Weststellingwerf. Sleutelwoorden daarbij zijn samenwerking en energie. “We hebben inmiddels diverse enthousiaste partijen gevonden, waarmee we van start zijn gegaan”, vertelt Ilse Sjonger, beleidsmedewerker Sport en Bewegen. Op 8 november moet het akkoord op tafel liggen.

Sport wordt tot grote tevredenheid van wethouder Jack Jongebloed weer nadrukkelijk op de kaart gezet in Westststellingwerf. Na jaren van afwezigheid heeft de gemeente weer een speciale beleidsmedewerker sport en bewegen in dienst. Sjonger is afgelopen maart gestart. “Ik zoek met alle verenigingen in de gemeente persoonlijk contact en dat wordt als zeer positief ervaren.”

Vitaal

Doel van de gemeente is om van Weststellingwerf een vitale samenleving te maken. Dit houdt in dat iedereen, van jong tot oud, met of zonder beperking, moet kunnen sporten. “Denk hierbij aan zaken als betaalbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid”, aldus de wethouder.

Omdat verenigingen, onderwijs, zorginstanties, buurtsportcoaches en welzijnsorganisaties zelf het beste weten wat er in de praktijk speelt, werkt de gemeente daar bewust mee samen.

Hoe zien zij de toekomst? Waar is behoefte aan? Hoe houd je het ledenaantal op peil en wat zijn mogelijkheden voor eventuele fusies? Aan de hand van de antwoorden op dit soort vragen wordt een doeltreffend lokaal sportakkoord opgesteld. “Als gemeente zijn wij niet bepalend, maar wel medeverantwoordelijk om er een succes van te maken”, zegt Jongebloed. “Er gaat al veel goed, zoals bijvoorbeeld de inzet van onze buurtsportcoaches. Maar er kan meer en beter.”

In gesprek

De gemeente tekende in juli een intentieverklaring met onderwijsorganisatie Comprix en de sportverenigingen SCO en FC Wolvega. Hierdoor kon onafhankelijk sportformateur André Kasel worden aangesteld. Hij neemt voor het sportakkoord de uitvoerende rol voor zijn rekening. Het Rijk stelde hiervoor een bijdrage beschikbaar.

De formateur gaat met alle partijen, inclusief de gemeente, in gesprek over diverse thema’s. Zo waren er eerder deze maand al themabijeenkomsten over de onderwerpen ‘Inclusief sporten en bewegen’ en ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen”. De aanwezigen spraken over het belang van sporten en bewegen voor bepaalde doelgroepen. “Sporten kan bijvoorbeeld helpen om eenzaamheid te voorkomen bij senioren”, vertelt Kasel. “Maar het gaat ook over zaken als rookvrije sportcomplexen en gezonde kantines. Waar we zeker ook een verbeterslag in kunnen maken, is het van jongs af aan vaardig in bewegen. Kinderen bewegen steeds minder, daar moeten we met elkaar een nieuwe weg in zien te vinden.”

De sportformateur hoopt dat zoveel mogelijk partijen mee willen praten. Iedereen is dus van harte welkom om met hem in gesprek te gaan. Er volgt op 2 oktober in Noordwolde nog een bijeenkomst over de thema’s ‘Vitale sport- en beweegaanbieders’ en ‘Positieve sportcultuur’. Aanmelden kan via e-mail: a.kasel@sportformateurweststellingwerf.nl. “Doe mee, praat mee”, roept Kasel op. Op woensdag 16 oktober is de terugkoppeling met de presentatie van de conceptnota.

Breed gedragen

Alle doelen, wensen en afspraken verwerkt de sportformateur in het lokaal sportakkoord. Kasel: “Een breed gedragen akkoord, waarmee we de komende twee jaar aan de slag kunnen. Jaarlijks is er € 20.000 voor de uitvoering beschikbaar.”

Intussen zit de gemeente zelf ook niet stil. Zo heeft Sjonger de taak om een gestructureerd sportbeleid op te zetten. In de toekomst besteedt de gemeente bijvoorbeeld meer aandacht aan bijzondere prestaties van sporters of verenigingen die een jubileum vieren. “Om onze waardering te laten blijken”, aldus Jongebloed. “Neem alleen al alle vrijwilligers die zich inzetten voor hun club. Sport leidt tot verbinding en is, met name voor kleine gemeenschappen als in Weststellingwerf, van wezenlijk belang.” 

(Foto: Anita Boel)