HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Natuurinrichting bij De Hoeve van start

Natuurinrichting bij De Hoeve van start (06-09-2020)

natuurinrichting de hoeve van start

Afgelopen week is de gebiedscommissie Beekdal Linde gestart met de inrichting van ruim 35 hectare natuur voor Natuurnetwerk Nederland bij De Hoeve. Een belangrijk onderdeel is het herstellen van twee stukken van de oude loop van de beek de Linde. Ook komen een aantal oude petgaten terug in het landschap. Daarnaast wordt de bovenste grondlaag van een paar percelen verwijderd en zijn er maatregelen om water vast te houden en langzamer af te voeren.

Het gebied in zuidoost Fryslân ligt tussen De Lende, de Noordwolder Vaort, de IJkenweg en de kruising met de Kontermansweg. Zes petgaten die hier oorspronkelijk op de oever van De Lende lagen, worden opnieuw gegraven. Deze petgaten zijn in het verleden ontstaan door het uitgraven van veen voor de turfwinning en lopen straks weer vol met water. Ook worden twee oude meanders – beeklussen – in De Lende opnieuw uitgegraven. Sloten die haaks op de Linde lopen worden minder diep gemaakt en sloten die parallel aan de Linde lopen worden gedempt waar de waterhuishouding dat toelaat.

Minder wateroverlast

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat het water langzamer wegloopt en de percelen minder verdrogen. Dat is goed voor de ontwikkeling van kruiden- en faunarijk grasland waar vlinders, insecten en vogels graag komen. Tegelijk voert De Lende het water zo geleidelijk af bij hevige regenbuien, wat ervoor zorgt dat bij landbouwpercelen minder wateroverlast ontstaat.  Aannemer Oosterhuis BV uit Nijeveen voert het werk uit. Eind dit jaar of begin volgend jaar is het klaar. 

Samenwerking

De Gebiedscommissie Beekdal Linde werkt in opdracht van de provincie Fryslân en in samenwerking met de streek aan plannen voor het gebiedsontwikkelingsproject Beekdal Linde. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslân, LTO Noord en Vereniging kleine dorpen.

De projectleiding is in handen van de Provincie. Voor vragen over het project verwijzen we naar de provincie, 058- 292 59 25 / provincie@fryslan.frl