HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Officiële opening speeltoestellen Spokedam

Officiële opening speeltoestellen Spokedam (26-03-2021)

Opening Spokedam

Wethouder Roelof Theun Hoen opende vrijdagmiddag 26 maart officieel het in gebruik nemen van de speeltoestellen van de Spokedam. Dit deed hij samen met de leden van de werkgroep ‘Upgrade Spokedam’ en Dennis Benedictus van Staatsbosbeheer. Samen knipten ze de linten van de schommels door (één van de speeltoestellen), om zo alle speeltoestellen vrij te geven voor gebruik. ‘Upgrade Spokedam’ is een project van enkele jaren met verschillende fases. En deze opening was de afronding van de eerste fase.

Meedenken aan nieuwe invulling Spokedam

De ooit zo populaire trekpleister van Noordwolde is in de loop der jaren in verval geraakt. Enkele jaren geleden werden de speeltoestellen op Spokedam afgekeurd en door Staatsbosbeheer verwijderd. Reden voor Plaatselijk Belang de Eendracht om in gesprek te gaan met Staatsbosbeheer en de gemeente Weststellingwerf om te kijken naar de mogelijkheden van het hele gebied. In november 2019 werd er een bijeenkomst georganiseerd waarin inwoners van Noordwolde en alle belangstellenden hun ideeën en wensen konden aangeven. Vanuit deze bijeenkomst is een werkgroep ontstaan met inwoners van Noordwolde, Plaatselijk Belang de Eendracht, de Ondernemingsvereniging Noordwolde, de recreatiesector in Noordwolde, Gemeente Weststellingwerf en Staatsbosbeheer. De werkgroep heeft mooie plannen ontwikkeld en deze plannen opgedeeld in drie fases. 

Speeltoestellen met natuurlijk karakter

Het plaatsen van de speeltoestellen is in het projectplan de eerste fase. De werkgroep heeft gekozen voor speeltoestellen met een natuurlijk karakter zodat deze mooi opgaan in de omgeving. De afgelopen twee weken heeft het bedrijf Arkema uit Boijl de speeltoestellen geplaats. Leden van de werkgroep en de plaatselijke jeugd verleenden hierbij hand- en spandiensten. De werkgroep heeft van verschillende instanties subsidiegelden gekregen en heeft gezorgd dat Plaatselijk Belang de Eendracht de trotse eigenaar is geworden van de speeltoestellen.

Mooie herinneringen maken

Staatsbosbeheer reageert enthousiast op de samenwerking. Dennis Benedictus: “We willen allemaal dit gebied weer mooi en aantrekkelijk maken. Velen uit Noordwolde en omgeving hebben mooie herinneringen aan het Spokedam van vroeger. Met de inzet van nu kunnen we de komende generaties ook weer mooie herinneringen geven aan  spelen, natuur beleven en plezier maken op Spokedam. De nauwe samenwerking met partijen uit het dorp en de gemeente Weststellingwerf maken dit mogelijk en daar zijn we blij mee”.

Samenwerking zorgt voor mooi resultaat

Roelof Theun Hoen complimenteerde in zijn toespraak de werkgroep voor hun harde werken. Het dorp heeft verantwoordelijkheid genomen voor hun eigen leefomgeving en samen met de verschillende partijen plannen ontwikkeld en mogelijkheden gevonden om deze te realiseren.  Roelof Theun Hoen: “Dit samenwerken met elkaar, vanuit het initiatief van het dorp, willen we als gemeente graag stimuleren. We noemen dit “het nieuwe werken”. Voor dit nieuwe werken hebben we de 3 V’s nodig. Vrijheid, om plannen te maken en buiten bestaande kaders te denken. Verantwoordelijkheid nemen, ieder voor zijn eigen stuk en Vertrouwen in elkaar. We kunnen allemaal trots zijn dat dit proces gelukt is en trots zijn op het resultaat wat er nu staat. En dit is nog maar de eerste fase, er zijn al plannen voor de volgende fases”.

Plannen voor de toekomst

De werkgroep gaat nu aan de slag met de plannen voor het eiland en het belevingspad. Hierbij worden de ideeën van de plaatselijke jeugd meegenomen zodat ook zij betrokken worden bij de plannen. Iedereen die  ideeën heeft kan dit ook nog inbrengen bij de leden van de werkgroep. Dit kan via Plaatselijke Belang De Eendracht of bij het Buurthuus in Noordwolde.