HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Otterrasters langs Steenwijkerweg

Otterrasters langs Steenwijkerweg (12-03-2020)

Otterrasters langs Steenwijkerweg

Langs beide kanten van de Steenwijkerweg bij Wolvega zijn de afgelopen weken otterrasters geplaatst. Otters kunnen nu niet meer op de drukke weg komen. De rasters leiden otters en andere dieren naar een oversteekplaats bij De Linde. Zo kunnen ze veilig van het ene naar het andere natuurgebied komen.

De Steenwijkerweg was een gevaarlijke oversteek waar de afgelopen jaren meerdere otters zijn aangereden. De otterrasters zijn hekken van gaas van ongeveer één meter hoog. Otters en andere kleine zoogdieren lopen langs de rasters tot ze bij een veilige oversteekplek uitkomen. De otterrasters zijn het laatste onderdeel van het gebiedsontwikkelingsproject Wolvega-Zuid. Het gebied ten zuiden van Wolvega is nu geschikt voor bijvoorbeeld otters, vogels en libellen. De rasters zijn betaald door de samenwerkende partijen provincie Fryslân, It Fryske Gea, Wetterskip Fryslân en gemeente Weststellingwerf. It Fryske Gea heeft daarvoor een bijdrage gekregen uit het omgevingsfonds van Vermilion.

Gebiedsontwikkeling

Binnen het gebiedsontwikkelingsproject Wolvega-Zuid zijn er maatregelen voor natuur, water en recreatie getroffen. Ten noorden van De Linde zijn een waterbergingsvijver en petgaten aangelegd. Rietvelden zuiveren het hemelwater uit een groot gedeelte van Wolvega. Ook is het Roodbaardpark opgeknapt en zijn er een uitzichtheuvel en rolstoelvriendelijk recreatiepad aangelegd. Langs het recreatiepad is een bloemenweide aangelegd. Aan de zuidkant van De Linde is een afwisseling van natuurlijk grasland, plas-dras en open water gerealiseerd.

(foto: Geert Lantinga)