HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Portefeuilleverdeling nieuw college

Portefeuilleverdeling nieuw college (01-06-2018)

Dit item is verlopen op 07-07-2018.

Gisteravond zijn de nieuwe wethouders Jack Jongebloed, Roelof Theun Hoen, Hanneke Zonderland en Mariska Rikkers benoemd en beëdigd. Waar gaan zij zich mee bezighouden?

Burgemeester André van de Nadort
Openbare orde en Veiligheid
Lobby en acquisitie
OWO samenwerking
Communicatie

Wethouder Mariska Rikkers (WB)
Werk en Inkomen
Jeugd
Participatiewet
Armoede en schuldhulpverlening
Circulaire economie
Openbare ruimte, riolering en afval

Wethouder Hanneke Zonderland (CDA)
 Ouderen
Maatschappelijke ondersteuning
Volksgezondheid
Gebiedsteams
 Omgevingswet / -visie
Bouwen en wonen
Volkshuisvesting
 Duurzaamheid, milieu, klimaatadaptie

Wethouder Roelof Theun Hoen (VVD)
Onderwijs
Kunst en Cultuur
Economische ontwikkeling
Werkgelegenheid
Regelgeving / deregulering
Recreatie en Toerisme
Personeel en organisatie
Dienstverlening

Wethouder Jack Jongebloed (VVD)
Sport
Landbouw
Breedband
Vergunningverlening
Toezicht en Handhaving
Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed
Verkeer en vervoer / wegen
Financiën

De verdeling van alle onderwerpen is op hoofdlijnen. De verdeling wordt uitgewerkt in het collegeprogramma. Het collegeprogramma is een vertaling van het coalitieakkoord in concrete opgaves voor bestuur en organisatie. Dit collegeprogramma wordt naar verwachting in november 2018 aan de raad aangeboden.

Het nieuwe college

Vlnr: Roelof Theun Hoen, Mariska Rikkers, burgemeester André van de Nadort, Jack Jongebloed, Hanneke Zonderland  (c)Rob Rotgers Fotografie