HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Projectenpitch Iepen Mienskipsfûns, 18 september 2019

Projectenpitch Iepen Mienskipsfûns, 18 september 2019 (03-09-2019)

Dit item is verlopen op 03-10-2019.

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 16 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. De aanvraagperiode sluit op 11 oktober. 

Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân lokale initiatieven uit te voeren. Om je idee onder de aandacht te brengen en te verbeteren, kun je op 18 september naar Nijeholtpade om je idee te pitchen.

De regeling is erg breed inzetbaar dus veel initiatieven maken kans op een bijdrage. Zorg, landschap, jeugd, duurzaamheid, ouderen, ontmoeting, gezondheid, participatie, etc. Vaak is er een raakvlak met deze regeling waaruit max. €35.000 subsidie per project kan worden verstrekt (en max 35%).

Ken jij een project of initiatief dat een financieel steuntje in de rug kan gebruiken, laat het weten via k.hallema@weststellingwerf.nl. Samen kunnen we dan kijken of een aanvraag kans maakt en wat de vervolgstap voor de initiatiefnemers kan zijn. En natuurlijk wat de raakvlakken zijn met de activiteiten en mogelijkheden van de gemeente, zoals het dorpenfonds. 

Projectenpitch

Een belangrijke stap is deelname aan de projectenpitch. De provincie (gebiedsplatform Zuidoost Fryslân) nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de platformleden die het plan in een later stadium ook zullen beoordelen. Zo kunnen de plannen nog worden aangepast en verbeterd voordat de subsidieaanvraag wordt ingediend.

Wanneer: Woensdag 18 september van 15:00u tot 18:00u
Waar: MFC De Ni'je Stienze, Kerkweg 9, 8475 EB - Nijeholtpade

Aanmelden kan rechtstreeks via zuidoost@fryslan.frl, maar laat het ook de gemeente weten!