HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Provincie organiseert projectenpitch Iepen Mienskipsfûns op 24 januari in Boijl

Provincie organiseert projectenpitch Iepen Mienskipsfûns op 24 januari in Boijl (15-01-2019)

Dit item is verlopen op 15-02-2019.

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun dorp of wijk te verbeteren, kunnen vanaf 21 januari weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns.  De aanvraagperiode sluit op 15 februari (17.00 uur). Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren.

Kom je ook jouw project pitchen?

Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de platformleden. Zo kunnen ze hun plannen nog versterken, voordat ze de subsidieaanvraag indienen.

Wanneer:        Donderdag 24 januari van 15:00u tot 18:00u
Waar:              Dorpshuis De Tille, De Brink 2, Boijl

Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl. Meld je tijdig aan, want het aantal plaatsen is beperkt.

Achtergrond:

Drie keer per jaar kunnen verenigingen, organisaties en bewoners(groepen) ideeën indienen voor een voor een bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns van de Provincie Fryslân. Van 21 januari tot 15 februari is de regeling weer opengesteld.

De regeling bestrijkt een breed scala aan thema's: o.a. ideeën gericht spelen, sport, recreatie, sociale cohesie, duurzaamheid of specifieke doelgroepen komen in aanmerking voor subsidie. Subsidiebedragen tot €35.000 zijn mogelijk, kortom, volop kans voor goede Weststellingwerfse ideeën!

Initiatiefnemers met een goed idee kunnen hun plannen op 24 januari voorleggen aan een panel van deskundigen uit de regio Zuidoost-Fryslân. Deze deskundigen hebben zitting in gebiedsplatform en beoordelen subsidieaanvragen die worden ingediend in het kader van het Iepen Mienskipsfûns.  Op 24 januari kan dus een goed plan in de week worden gelegd en advies worden gevraagd om tot een succesvolle subsidieaanvraag te komen.

Informeer ook de gemeente over uw idee. De gemeente kan u adviseren over de aanpak, inhoudelijk advies geven en heeft mogelijkheden om goede ideeën financieel te ondersteunen. Dit kan via onze dorpencoördinator: k.hallema@Weststellingwerf.nl

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie: www.streekwurk.frl/imf.