HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Raad geïnformeerd over gaswinning Rottum

Raad geïnformeerd over gaswinning Rottum (07-12-2018)

Dit item is verlopen op 07-01-2019.

Gisteravond is de gemeenteraad van Weststellingwerf door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geïnformeerd over gaswinning uit kleine gasvelden en in het bijzonder over de ontwikkeling van Rottum als nieuwe gaswinlocatie. Het college van B&W organiseerde de werkbijeenkomst zodat de raad met de informatie op een later moment besluiten kan nemen.

Drie gemeenten

De gaswinlocatie Rottum ligt achter het perceel Kooiweg 22 te Nijeholtwolde. Vanaf deze locatie kan geboord worden naar de vermoedelijke gasvelden die verspreid liggen over drie gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen en Weststellingwerf. Daarom had het college ook (vertegenwoordigers van) de gemeenteraden van Heerenveen en de Fryske Marren voor de werkbijeenkomst uitgenodigd.

Kleine gasvelden

Het ministerie gaf een toelichting op het ‘kleine velden beleid’. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn van aardgas, is gaswinning uit kleine gasvelden nog noodzakelijk. In de kleine velden wordt gas gewonnen zolang dat nodig is en veilig kan.

Werkbijeenkomst

Naast vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was ook iemand van het Staatstoezicht op de mijnen (Sodm) op de werkbijeenkomst aanwezig. De Sodm houdt toezicht op de energiewinning in Nederland. Na de presentatie van het ministerie stelden de raadsleden van de drie gemeenten vragen en gingen zij met elkaar in gesprek.

Werkbijeenkomsten worden vaker georganiseerd om de raad te informeren over bijzondere ontwikkelingen en vakgebieden.