HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Raadscommissies op 14 oktober en 18 november zijn anders dan anders

Raadscommissies op 14 oktober en 18 november zijn anders dan anders (11-10-2019)

Dit item is verlopen op 11-11-2019.
Gemeenteraad Weststellingwerf

Dit jaar staan er nog twee algemene raadscommissies gepland. Op verzoek van de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing worden deze twee vergaderingen als pilot anders ingericht. De veranderingen moeten helpen de discussie te verbeteren en meer verschil brengen tussen de raadscommissie en de raadsvergadering. De raadscommissie is om voorstellen te bespreken. De raadsvergadering is voor besluitvorming.

Wat verandert er?

Per agendapunt verandert de samenstelling van de sprekers. Alleen de woordvoerders van de fracties en de betreffende portefeuillehouder zitten aan tafel. Eventueel kan de wethouder de ambtenaar vragen om een toelichting te geven.

De bespreking bestaat uit twee termijnen:

  • De eerste termijn is de beeldvorming. De commissieleden stellen vragen aan de wethouder en aan elkaar. Zo proberen ze zich een beeld te vormen om tot een oordeel te kunnen komen. Technische vragen moeten vooraf schriftelijk worden gesteld.
  • De tweede termijn is oordeelsvorming. De fracties geven hun voorlopig fractiestandpunt en proberen de anderen te overtuigen. Ze bepalen of het in de raadsvergadering een bespreekstuk of hamerstuk wordt. Ook worden moties of amendementen aangekondigd.

Tijdens de raadsvergadering lichten de fracties toe waarom zij voor of tegen een besluit stemmen.

Meer informatie

Meer informatie over de gemeenteraad leest u in deze raadsbrochure en op weststellingwerf.nl