HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Rekenkameronderzoek vergunningverlening in Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland

Rekenkameronderzoek vergunningverlening in Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (20-08-2019)

Dit item is verlopen op 20-09-2019.

De drie samenwerkende gemeenten voegden in 2015 hun afdelingen vergunningverlening samen om klantvriendelijker, tegen lagere kosten en met een betere kwaliteit te werken, terwijl de kwetsbaarheid van de afdeling af zou nemen. Uit onderzoek blijkt dat na vier jaar deze doelen niet zijn bereikt. De vergunningen verlenen de gemeente overigens wel op tijd en volgens de regels. 

De raden van deze gemeenten vroegen zich af hoe het na vier jaar met de samenvoeging van de afdelingen stond.

Uit onderzoek bleek dat na de fysieke samenvoeging van de drie afdelingen de voortgang van het doel van de samenwerking stokte. De afdeling verleent de vergunningen op tijd en die zijn in orde, werkt goed samen met de drie aangesloten gemeenten en de aanvragers van vergunningen zijn redelijk tevreden. Maar het ontbreekt de afdeling aan de sinds 2016 wettelijk verplichte verordening Kwaliteit en de afdeling heeft geen afdelingsplan met meetbare doelen en dienstverleningsprestaties.
De samengevoegde afdeling kan hun werkwijze slechts deels standaardiseren omdat elke gemeente vasthoudt aan eigen beleid en werkwijze. De raden van de drie gemeenten krijgen weinig informatie over doorlooptijden, tevredenheid van aanvragers en de kwaliteit en kosten van de afdeling.

De rekenkamercommissie beveelt aan om de wettelijk verplichte verordening Kwaliteit vast te stellen en een vergunningenbeleid met meetbare doelen op te stellen, zowel voor de dienstverleningsprestaties als voor de doelen van het samenwerkingsverband en het beleid tussen de gemeenten te standaardiseren.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie die onderzoekt of het gemeentebestuur het geld goed besteedt en of het beleid werkt. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie de gemeenteraad. De rekenkamercommissie doet één à twee onderzoeken per jaar.

 Meer informatie over de rekenkamercommissie en de afgeronde onderzoeken vindt u hier.