HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Rijk en regionale overheden tekenen convenant voor Nedersaksische taal

Rijk en regionale overheden tekenen convenant voor Nedersaksische taal (11-10-2018)

Dit item is verlopen op 10-11-2018.

Nedersaksisch erkend als actuele taal

Het Rijk en de overheden in Noord-Oost Nederland gaan zich inspannen om de Nedersaksische taal te behouden en het gebruik ervan te stimuleren. Op woensdag 10 oktober tekenden Maarten Schurink, secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken namens minister Ollengren, en de regionale bestuurders in Zwolle daarvoor het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal. Daarmee spreken zij ook uit dat zij het Nedersaksisch erkennen als een wezenlijke, volwaardige en zelfstandige streektaal in Nederland.

De regionale bestuurders zijn de gedeputeerden Sietske Poepjes (Fryslân), Henk Staghouwer (Groningen), Cees Bijl (Drenthe), Hester Maij (Overijssel), Josan Meijers (Gelderland), wethouder Fimke Hijlkema (Ooststellingwerf) en burgemeester André van de Nadort (Weststellingwerf). In het convenant is onder meer vastgelegd dat de overheden de inzet op de streektaal meer op elkaar gaan afstemmen om zo van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook gaan de overheden kijken hoe ze samen kunnen optrekken richting de Nedersaksisch sprekende regio’s in Noord-West Duitsland en de EU. Verder wordt jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd rond een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio’s.

Maarten Schurink: “Eigen taal heeft waarde voor mensen. Zo bindt het Nedersaksisch mensen van Zwolle tot Doetinchem, van Wolvega tot Almelo. Het gaat om meer dan een miljoen mensen. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk.”

André van de Nadort: “Het Stellingwerfs is een Nedersaksische taal en onlosmakelijk verbonden met Weststellingwerf. Het vormt onze cultuur en maakt deel uit van onze identiteit, onze geschiedenis en onze toekomst.”

Nedersaksisch onderdeel cultuurbeleid

Naast de gezamenlijk inspanning voor het Nedersaksisch in het kader van het convenant stimuleren de regionale overheden ook via hun eigen cultuurbeleid het gebruik van het Nedersaksisch.

De gemeente Weststellingwerf ziet het Stellingwerfs als een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente. Het Stellingwerfs is van waarde voor inwoners. Het ontstaan en gebruik van de taal zijn verweven met de historie en kenmerken van de Stellingwerven. Door middel van taalpromotie, taaloverdracht en cultuuroverdracht wordt het behoud en gebruik van het Stellingwerfs geborgd.

Nedersaksisch

Het Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Oost Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Fryslân). Het sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in Noord-Duitsland.

Burgemeester Van de Nadort ondertekent het convenant

Burgemeester André van de Nadort ondertekent het convenant Nedersaksisch namens de gemeente Weststellingwerf. (Foto: Lenus van der Broek)

De ondertekenaars van het convenant op een groepsfoto

De ondertekenaars van het convenant Nedersaksisch Van links naar rechts: Gedeputeerde Josan Meijers (Gelderland), burgemeester André van de Nadort (Weststellingwerf), gedeputeerde Sietske Poepjes (Fryslân), Maarten Schurink (secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken), gedeputeerde Hester Maij (Overijssel), gedeputeerde Henk Staghouwer (Groningen), wethouder Fimke Hijlkema (Ooststellingwerf) en gedeputeerde Cees Bijl (Drenthe). (Foto: Lenus van der Broek)