HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Scholieren debatteren over groene speelruimte

Scholieren debatteren over groene speelruimte (08-06-2018)

Dit item is verlopen op 08-07-2018.
Wethouder Hoen heet de leerlingen welkom

Veertien leerlingen van het Comprix College hielden donderdagmiddag een politiek debat in de raadzaal in het gemeentehuis in Wolvega. Raadsgriffier Janneke Kampinga wil het functioneren van de gemeenteraad en de politiek meer naar buiten brengen. De deelnemers zijn leerlingen van groep acht uit de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en Opsterland en volgen één dag per week een talentenopleiding. Comprix is de onderwijsorganisatie voor openbaar basisonderwijs in de OWO gemeenten.

Na een welkomstwoord door onderwijswethouder Roelof Theun Hoen gaf raadslid René de Klein als voorzitter een korte toelichting over het debatteren. De raadsleden Marlene Postma en Ed de Vries begeleidden de leerlingen die verdeeld werden in twee groepen, de politieke partij Groen Rechts en Zonnepanelen Links. De stelling waarover gedebatteerd moest worden luidde: ‘elke school zou een groene speelruimte moeten hebben’. Groen Rechts was een voorstander voor een groene schoolplein en - tuin. De partij Zonnepanelen Links zag de besteding van het geld liever in het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van de school. Met meerderheid werd gekozen voor een groene speelruimte. De beide raadsleden vonden de groep Groen Rechts het beste debatteren en kregen als prijs de eeuwige roem.

De leerlingen overleggen met raadslid Marlene Postma over de te volgen strategie

De leerlingen overleggen met raadslid Marlene Postma over de te volgen strategie (Foto: Lenus van der Broek)