HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Tijdelijke uitbreiding horecaterrassen

Tijdelijke uitbreiding horecaterrassen (29-05-2020)

Dit item is verlopen op 29-06-2020.

Vanaf 1 juni 2020 om 12.00 uur mag de horeca weer open voor publiek. Horecaondernemers kunnen een aanvraag doen bij de gemeente om hun terras tijdelijk uit te breiden tot uiterlijk 19 oktober 2020.

Waar moet je rekening mee houden bij het uitbreiden van je terras?

 • Er voldaan wordt aan de landelijke corona richtlijnen;
 • De betreffende ondernemer in het bezit is van een horecavergunning;
 • Er rekening wordt gehouden met de buren. Ondernemers dienen de omgeving te vragen wat ze van het plan vinden;
 • De omgeving (winkels, woningen, voorzieningen) toegankelijk blijft. Er dient in verband met toegankelijkheid van mindervaliden minimaal 1,5 meter vrij te blijven van obstakels op het trottoir. Als er voor voetgangers andere goede opties zijn kan worden afgeweken zodat het hele trottoir benut wordt als tijdelijk terras.
 • De bereikbaarheid voor hulpdiensten is gegarandeerd. Op de rijbaan dient hiertoe 3,5 meter vrij te blijven;
 • De doorstroming van het verkeer niet wordt belemmerd. Tijdelijke afsluiting van straten (geheel, gedeeltelijk of in een bepaald tijdsblok) is bespreekbaar. Per situatie wordt met de aanvrager bekeken wat de mogelijkheden zijn. Afzetten van straten vergt naast bord en hek ook inzet van mensen die bij het hek staan om mensen wel of niet door te laten. Afhankelijk van locatie kan dit betekenen dat er erkende verkeersregelaars ingezet moeten worden;
 • Een terras op eigen terrein is toegestaan mits er voldoende parkeercapaciteit beschikbaar blijft en het verkeer in goede banen wordt geleid;
 • De afstand van terras tot de horecazaak maximaal 20 meter is;
 • De veiligheid gegarandeerd kan blijven. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager/horecaondernemer om toe te zien op de veiligheid van de gasten. Om de loopstromen van de gasten op en rond het terras in goede banen te leiden verdient het aanbeveling om hiervoor gast- mannen/vrouwen in te zetten;
 • Er bij gebruik van parkeerplaatsen voldoende parkeercapaciteit overblijft;
 • Er geen strijd is met reeds geplande activiteiten. Geplande activiteiten als bijvoorbeeld de weekmarkten en vergunde standplaatsen gaan voor. Grote evenementen zijn tot 1 september niet mogelijk;
 • Er geen muziek op het terras wordt afgespeeld.

Hoe vraag je een uitbreiding van je terras aan?

Horecaondernemers kunnen een verzoek indienen voor een terrasuitbreiding. Dit dient zo compleet mogelijk te gebeuren, bijvoorbeeld met tekeningen, inrichtingsschetsen, bestaande en nieuwe capaciteit van het aantal bezoekers, ingestelde looproutes etc. Je kunt het verzoek mailen naar o.verbree@weststellingwerf.nl.

Voorwaarden om open te mogen

De horeca mag vanaf 1 juni 12.00 uur open. De voorwaarden hiervoor zijn te vinden op de website van Koninklijke Horeca Nederland