HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Tijdelijke verkeershinder Steenwijkerweg

Tijdelijke verkeershinder Steenwijkerweg (12-07-2017)

Dit item is verlopen op 12-08-2017.

Aan de zuidkant van Wolvega werken provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea momenteel samen aan het gebiedsontwikkelingsproject Wolvega-Zuid.

In week 29 (17-23 juli) wordt het hemelwaterriool dat onder de parallelweg van de Steenwijkerweg ligt, aangesloten op de bergingsvijver naast park De Nieuwe Aanleg. Om de aansluiting te maken, is de parallelweg tussen De Nieuwe Aanleg en de Blessebrug ongeveer een week niet toegankelijk. Verkeer dat over de parallelweg wil rijden, wordt over een rijstrook van de Steenwijkerweg geleid.

Voor het gemotoriseerde verkeer op de Steenwijkerweg kan dit enige oponthoud geven. Wij doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen begrip en medewerking aan alle weggebruikers voor een veilige verkeerssituatie.