HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Uitnodiging projectenpitch Iepen Mienskipsfûns op 19 september

Uitnodiging projectenpitch Iepen Mienskipsfûns op 19 september (10-09-2018)

Dit item is verlopen op 10-10-2018.

Inwoners met een goed initiatief om de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad te verbeteren, kunnen vanaf 17 september weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân. De aanvraagperiode sluit op 12 oktober. Met deze subsidieregeling helpt de provincie Fryslân initiatieven uit de mienskip uit te voeren. In deze subsidieronde wordt er ca. €390.000,- beschikbaar gesteld voor projecten in Zuidoost Fryslân.

Komt u ook uw project pitchen?

Het gebiedsplatform Zuidoost Fryslân nodigt initiatiefnemers uit om hun idee in vijf minuten te presenteren. Daarna hebben initiatiefnemers de mogelijkheid in gesprek te gaan met de platformleden. Zo kunnen ze hun plannen nog versterken, voordat ze de subsidieaanvraag indienen.

Wanneer:         Woensdag 19 september van 15:00u tot 18:00u
Waar:               Dorpshuis, Fûgelsang 26a, Jonkerslân

Aanmelden kan via zuidoost@fryslan.frl.

Meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie: www.streekwurk.frl/imf.