HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Vanaf 1 januari nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Vanaf 1 januari nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (03-01-2020)

Dit item is verlopen op 03-02-2020.
Nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Op 1 januari 2020 gaat de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg in (Wvggz) in. Deze wet regelt het opleggen van verplichte zorg en opnames bij mensen met een psychiatrische stoornis. De gemeente heeft hier een rol in en krijgt een aantal nieuwe taken. Het college van B&W heeft besloten om de GGD Frysl├ón ook een aantal taken te laten uitvoeren. Zij hebben hiervoor de benodigde kennis en expertise. De gemeente doet dit samen met andere Friese gemeenten. 

Wat verandert er met deze nieuwe wet?

Het kan zijn dat mensen zichzelf of anderen iets dreigen aan te doen door een psychiatrische aandoening. Soms is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Verplichte zorg is zeer ingrijpend en een uiterste redmiddel. De Wvggz zorgt er voor dat  het proces zorgvuldiger wordt vormgegeven bij personen met een psychische stoornis die tegen hun wil zorg krijgen. Er wordt pas verplichte zorg ingezet als op vrijwillige vlak alles is geprobeerd. Onder de oude wet (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen) was verplichte zorg altijd een opname. Bij de Wvggz is het mogelijk dat de verplichte behandeling ook thuis of poliklinisch kan.

Welke rol heeft de gemeente?

In de gemeente werken partijen (de sociale basis, de gebiedsteams van de gemeente, zorgaanbieders, de geestelijke gezondheidszorg, etc.) met elkaar samen om mensen met een psychische kwetsbaarheid passende zorg en ondersteuning te bieden. Toch gaat het soms niet zoals gewenst. Op basis van de Wvggz kunnen inwoners een melding doen bij de gemeente als ze zich zorgen maken over iemand die zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen. De gemeente is er verantwoordelijk voor te onderzoeken welke hulp er nodig is. Daar schakelt de gemeente de GGD voor in. Alleen als het niet anders kan, wordt verplichte zorg aangevraagd via een zorgmachtiging (ZM). Het kan ook zijn dat iemand in crisis raakt en direct verplichte zorg nodig heeft. Dan wordt er een crisismaatregel (CM) ingezet.

Meldpunt voor psychiatrische hulp bij de gemeente

Familie of buren merken vaak als eersten dat er iets met iemand niet goed gaat. Denkt u dat er iets met iemand niet goed gaat en iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Het is belangrijk om dan een melding te doen voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen.

Hoe melden?

Als u denkt dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft? Meld dit dan in de gemeente Weststellingwerf op de volgende manier: 

  • Telefonisch: 140561
  • Per mail: wvggz@weststellingwerf.nl