HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Veel maatschappelijke organisaties ontvangen coronacompensatie

Veel maatschappelijke organisaties ontvangen coronacompensatie (29-04-2021)

griffioen

Op 1 februari 2021 stelde gemeente Weststellingwerf twee tijdelijke financiële regelingen open voor maatschappelijke organisaties die in 2020 schade hebben geleden door de coronacrisis. Met deze tegemoetkoming van de gemeente kunnen deze organisaties blijven voortbestaan en biedt hen de mogelijkheid weer op te starten als de maatregelen het toelaten. De twee subsidieregelingen, de Subsidieregeling coronacompensatie en het Noodfonds, zijn door veel organisaties aangevraagd. In totaal hebben 38 organisaties een subsidie ontvangen met een totaal budget van € 154.720.

De gemeente is al veel in gesprek met de organisaties en weten daardoor al goed wat er bij hen leeft. Wethouder Roelof Theun Hoen: “Daarom hebben we zelf ook actief organisaties benaderd om hen te attenderen op deze subsidieregelingen. Het is fijn om hiermee te kunnen voorzien in hun behoeften. Gelukkig zien we ook dat er organisaties zijn die zich nog goed kunnen redden. Zij hebben dan ook geen subsidie aangevraagd.”

Coronasteun in 2021

Het gehele beschikbare budget van 2020 is met alle aanvragen niet volledig ingezet. Aangezien de coronacrisis nog niet voorbij is, verwachten we dat coronacompensatie over het jaar 2021 ook weer nodig is. Daarom reserveert de gemeente dit resterende bedrag voor corona steun in 2021.