HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Vlinderslag en Zuiderpark aangewezen als nieuwe alcoholverbodsgebieden

Vlinderslag en Zuiderpark aangewezen als nieuwe alcoholverbodsgebieden (07-06-2018)

Dit item is verlopen op 07-07-2018.

Eind mei heeft het college van burgemeester en wethouders het Aanwijzingsbesluit alcoholverbodsgebieden Weststellingwerf 2018 vastgesteld. Hierin zijn de Vlinderslag, de omgeving  van het Van der Valk hotel en het Zuiderpark in Wolvega als nieuwe gebieden aangewezen waar een alcoholverbod geldt. Sinds 1999 geldt al een alcoholverbod voor de gebieden centrum Wolvega, algemene begraafplaats Wolvega en Wolvega-Zuid, gebied begrensd tussen Lycklamaweg, Drafsportlaan en de spoorlijn in Wolvega, recreatiegebied Spokeplas in Noordwolde en het centrumgebied Noordwolde.  

De Vlinderslag is als alcoholverbodsgebied aangewezen vanwege de overlast en hinder die daar is geconstateerd door hinderlijk drankgebruik. Het verbod geldt niet voor het terras van het Van der Valk hotel. In het verleden is ook overlast geweest in het Zuiderpark. Om dit in de toekomst te voorkomen, is besloten om ook het Zuiderpark aan te wijzen als alcoholverbodsgebied.

Het alcoholverbod houdt in dat het verboden is om op een openbare plaats alcoholhoudende drank te drinken of aangebroken flessen of blikjes met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Bij overtreding kunnen handhavers en politie boetes uitdelen. Lees hier het volledige besluit.