HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Voorbereidende werkzaamheden Stationsweg

Voorbereidende werkzaamheden Stationsweg (01-03-2018)

Dit item is verlopen op 01-04-2018.

In de loop van dit jaar worden de Stationsweg en het stationsgebied in Wolvega opnieuw ingericht. De eerste voorbereidende werkzaamheden starten deze week.

Langs de Stationsweg wordt een aantal bomen gekapt. Naar verwachting start Aannemerij & bomenrooierij P. Veenstra uit Nijensleek hier vrijdag mee. De kapwerkzaamheden zullen één tot twee dagen duren. Tijdens het kappen, staat er een grote kraan op de Stationsweg, waardoor het verkeer af en toe misschien even moet wachten.

We verwachten in de loop van mei te weten welke aannemer het project gaat uitvoeren. De daadwerkelijke herinrichting van de weg zal - afhankelijk van de planning van de aannemer – zo mogelijk voor de zomer starten.

We gaan nu al bomen kappen, omdat medio maart het broedseizoen voor vogels start en er dan niet meer gekapt mag worden.

Zodra bekend is wanneer er gestart wordt met de werkzaamheden aan de weg, wordt dat bekendgemaakt. Het ontwerp van de nieuwe situatie is in samenspraak met omwonenden en bedrijven tot stand gekomen. Ook omleidingsroutes die tijdens de herinrichting nodig zijn, worden in samenspraak uitgezet.

Het ontwerp ziet u hieronder.