HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Voorlopige geitenstop in gemeente Weststellingwerf

Voorlopige geitenstop in gemeente Weststellingwerf (28-04-2021)

Griffioen

In Weststellingwerf geldt per 23 april 2021 een voorlopige stop op geitenhouderijen. Nieuwe geitenhouderijen en uitbreiding van bestaande geitenhouderijen is in de hele gemeente niet toegestaan. Ook mag een bestaande veehouderij niet veranderd worden naar een geitenhouderij. De gemeente neemt deze maatregel omdat uit onderzoek blijkt dat mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen vaker longontsteking hebben.

Verschuiving geitenhouderijen naar de gemeente

Het RIVM doet op dit moment vervolgonderzoek naar waarom mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen vaker longontsteking hebben. In de meeste provincies geldt daarom een geitenstop, behalve in de provincies Groningen en Friesland. Gemeente Weststellingwerf ziet daardoor een plaatsverschuiving van geitenhouderijen naar de gemeente. Het bestemmingsplan Buitengebied staat geitenhouderijen onder voorwaarden in Weststellingwerf toe. De afgelopen maanden is er een aantal verzoeken voor het opstarten, veranderen en uitbreiden van een geitenhouderij binnengekomen. Deze verzoeken komen van mensen van buiten de gemeente. Voordat het verbod bij de andere provincies gold, is er geen enkel verzoek bij de gemeente Weststellingwerf binnengekomen.

Gezondheid inwoners voorop

‘‘We zien een ontwikkeling die mogelijk een gezondheidsrisico met zich meebrengt. De gezondheid van onze inwoners staat voorop. Daarom stellen we uit voorzorg een voorlopige geitenstop in’’, vertelt wethouder Hanneke Zonderland.

Tijdelijk besluit

Het college van B&W en de gemeenteraad hebben een voorbereidingsbesluit genomen voor de tijdelijke geitenstop. Dit is een tijdelijk besluit van maximaal 1 jaar om de verschuiving van geitenhouderijen naar de gemeente te voorkomen. De gemeente doet op dit moment onderzoek naar het beleid voor geitenhouderijen in de gemeente. Het is nog niet bekend of het bestemmingsplan Buitengebied hierdoor wordt gewijzigd. In een bestemmingsplan staat wat er wel en niet met de ruimte mag gebeuren.