HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Voorlopige planning aanleg glasvezel bekend

Voorlopige planning aanleg glasvezel bekend (10-07-2018)

Dit item is verlopen op 10-08-2018.

Vandaag maakte Kabelnoord de voorlopige planning van de aanleg van glasvezel in Friesland bekend. Weststellingwerf is in 2019 aan de beurt. In het eerste kwartaal van 2019 inventariseert Kabelnoord welke adressen in het buitengebied een glasvezelaansluiting willen. Wanneer 60% van deze adressen meedoet, start de aanleg in Weststellingwerf in het derde kwartaal van 2019.

Hieronder vindt u het persbericht van Kabelnoord

Planning glasvezelaanleg Friesland bekend

Dokkum - De voorlopige planning voor de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van Friesland is bekend. Kabelnoord kreeg in oktober 2017 de tender voor de aanleg van snel internet naar ‘witte percelen’ in Friesland gegund van de Provincie Fryslân. In maart 2018 zijn de overeenkomsten getekend voor de lening van 95 miljoen euro  bij de provincie en diverse banken voor dit enorme project.

De provincie heeft een adressenlijst opgesteld met zogenoemde ‘witte percelen’. Dit zijn percelen waar een trage internetverbinding van minder dan 30 Mb per seconde beschikbaar is. De provincie stelt als eis dat minimaal 90% van deze adressen binnen 3 jaar kunnen beschikken over een snelle internetverbinding. Kabelnoord mag met het geld van de provincie uitsluitend percelen van de lijst aansluiten.
Voordat de aanleg van glasvezel in een gebied van start kan gaan, inventariseert Kabelnoord wie op de lijst staat en een abonnement op snel internet wil hebben; dit noemen we vraagbundeling. De aanleg van glasvezel kan doorgaan zodra 60% van de aangeschreven bewoners in een vraagbundelingsgebied zich heeft aangemeld.

Omdat Kabelnoord in Noord Oost Friesland al op 80% van de percelen een klant heeft, wordt de vraagbundeling daar overgeslagen.

Voorlopige aanlegplanning

Van Gelder Telecom gaat de aanleg in Friesland voor haar rekening nemen. De voorlopige planning van deze aanleg staat hieronder, maar de uitvoering is mede afhankelijk van voldoende animo bij bewoners, de medewerking van gemeenten en het (winter)weer:

Start vraagbundeling

Start aanleg

Derde kwartaal 2018

Smallingerland

Opsterland

Tytsjerksteradiel

Vierde kwartaal 2018

Ooststellingwerf

Achtkarspelen,

Regio Noord Oost Friesland

Eerste kwartaal 2019

Weststellingwerf

Smallingerland , Opsterland

Tweede kwartaal 2019

Heerenveen

Ooststellingwerf

Derde kwartaal 2019

De Fryske Marren

Weststellingwerf

Vierde kwartaal 2019

Ferwerderadiel

Heerenveen,

Eerste kwartaal 2020

Waadhoeke, Harlingen

De Fryske Marren

Tweede kwartaal 2020

Leeuwarden

Ferwerderadiel,

Derde kwartaal 2020

Súdwest-Fryslân

Waadhoeke, Harlingen

Vierde kwartaal 2020

Leeuwarden, Súdwest-Fryslân

Kosten

De klanten die in het project worden aangesloten, betalen geen eenmalige bijdrage, behalve als ze zich te laat opgeven; in dat geval moet er voorbereidingswerk worden overgedaan en daarom betaalt die klant  500 euro. De extra kosten die samenhangen met de aanleg in het buitengebied (door de veel grotere afstanden die we moeten graven)  worden terugbetaald doordat de klant naast zijn abonnementsgeld, iedere maand een bedrag van 15 euro betaalt.
Dit stopt als het abonnement wordt opgezegd of de extra aanlegkosten zijn afbetaald. Wanneer dat is, weten we nog niet, want dat hangt sterk af van de deelname.
Hoe meer mensen er meedoen, hoe eerder de kosten zijn afbetaald. Klanten kunnen ook kiezen voor het betalen van een bedrag van 1.800 euro ineens. Zij betalen daarna niet de toeslag van 15 euro per maand. De te betalen maandbedragen hangen verder af van het door de klant gekozen productenpakket.