HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Voortgang gebiedsinrichting Wolvega-Zuid

Voortgang gebiedsinrichting Wolvega-Zuid (08-08-2017)

Dit item is verlopen op 09-09-2017.

Aan de zuidkant van Wolvega werken Provincie Fryslân, gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea aan de gebiedsontwikkeling van zo´n 90 hectare. Sinds februari zijn landbouwgronden, bestaande petgaten en park De Nieuwe Aanleg al flink onder handen genomen. Vanwege de vakantie liggen de werkzaamheden even stil. Een overzicht van wat er tot nu toe is gerealiseerd (bekijk ook het filmpje van Droneview onderaan deze pagina):

Park De Nieuwe Aanleg

Roodbaardpark De Nieuwe Aanleg is de afgelopen maanden opgeknapt, overtollig groen is verwijderd, zichtlijnen zijn teruggebracht en de vijvers zijn schoongemaakt. De wandelpaden in het park zijn hersteld. Aan de achterzijde van het park wordt een aansluiting gerealiseerd op een nog aan te leggen betonpad door het projectgebied. Vanuit het park wandelen liefhebbers via een stijlvolle brug dit najaar zo het nieuwe Wolvega-Zuid in.

Wandelpad

In dat gebied leidt het ruim 3 kilometer lange wandelpad, geschikt voor rolstoelgebruikers, langs de nieuwe natuur die hier wordt gerealiseerd. Inmiddels is het grondwerk voor het betonpad klaar en wordt na de zomerstop het pad aangelegd. De contouren van de aan te leggen uitkijkheuvel liggen er inmiddels. Hier verrijst straks een zo’n drie meter hoge heuvel, die ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk is.

Bergingsvijver

Duidelijk zichtbaar is de bergingsvijver, die naast de Nieuwe Aanleg is gegraven. Deze vijver is bijna gereed en zal straks overtollig regenwater uit Wolvega opvangen. Via een ondergronds stelsel van hemelwaterafvoer, komt het water in de bergingsvijver, waarna het via een natuurlijk helofytenfilter schoon in de Linde stroomt. Het helofytenfilter is inmiddels ook gereed.
Eveneens zijn er de afgelopen maanden diverse sloten gegraven met natuurlijke oevers.

Planning en informatie

Het project ten noorden van de Linde is in het najaar van 2017 gereed. Ten zuiden van de Linde vindt de afronding in het voorjaar van 2018 plaats. Meer informatie over het gehele project is te vinden op de website van de gemeente Weststellingwerf.

Dronefilm

Droneview filmde met een drone de boven het projectgebied Wolvega-Zuid. Bekijk het filmpje via de link hieronder.