HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Wat kun jij doen met (regen)water? Denk mee!

Wat kun jij doen met (regen)water? Denk mee! (04-12-2019)

Dit item is verlopen op 30-12-2019.
waterbewustzijn

Ons klimaat verandert. Regenbuien worden heftiger. De riolering kan die grote hoeveelheden water niet in één keer aan. Daar moeten we ons op aanpassen. Denk jij met de gemeente mee?
Gemeente Weststellingwerf wil weten hoe bewust haar inwoners zijn van water. Dat gaat van het opvangen van regenwater tot het goed omgaan met het riool. Met een enquête meten we dit ‘waterbewustzijn’. Alle inwoners mogen meedoen aan de enquête. De uitkomst gebruiken we voor ons Gemeentelijk rioleringsplan.

Hoe waterbewust is de gemeente zelf?

De gemeente Weststellingwerf bereidt zich al jaren voor op de klimaatverandering. We legden meer riolen aan die het regenwater apart afvoeren. In Wolvega-Zuid legden we een waterberging aan. Hier vangen we een groot deel van het regenwater uit Wolvega op. Het wordt hier gezuiverd en komt schoon in de Linde.

Wat kunnen inwoners doen?

De maatregelen van de gemeente zijn niet voldoende. We hebben de inwoners nodig. Iedereen moet zich bewust zijn van de klimaatverandering en zich aanpassen aan de gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan minder steen en meer groen in de tuin en in de openbare ruimte. Op die manier raken we het regenwater beter kwijt en krijgen we minder overlast.

Waarom een enquête?

De gemeente wil haar inwoners inspireren en stimuleren om anders met regenwater om te gaan. Zo kun je de tuin anders inrichten, met meer groen en minder stenen. Of regenwater opvangen en gebruiken om de planten water te geven of de auto te wassen. Met de enquête meten wij:

  • hoe waterbewust onze inwoners al zijn
  • hoe wij kunnen helpen om bewuster met (regen)water om te gaan
  • wat inwoners zelf willen bijdragen
     

In het nieuwe Gemeentelijk rioleringsplan nemen we de uitkomsten mee en omschrijven we wat er nodig is om het waterbewustzijn te vergroten.

Hoe kun je meedoen?

Vul voor 30 december 2019 de enquête in. Het invullen kost vijf à tien minuten.

Enquête: waterbewustzijn