HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Wegversmalling in Oosterstreek

Wegversmalling in Oosterstreek (19-07-2019)

Dit item is verlopen op 19-08-2019.
Wegversmalling in Oosterstreek

Tijdelijke wegversmallingen moeten de snelheid binnen de bebouwde kom van Oosterstreek remmen. Een verkeerswerkgroep van bewoners heeft er samen met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland voor gezorgd dat er tijdelijke verkeersremmers zijn geplaatst aan de Oosterstreek.

Uit ervaringen van omwonenden én uit verkeersmetingen blijkt dat er vaak veel te hard wordt gereden in de 30-kilometerzone van de Oosterstreek. Snelheden van 60 kilometer per uur of hoger zijn eerder regel dan uitzondering.

Proef voor paar maanden

Vier zogenoemde ´straatjuwelen´ moeten ervoor zorgen dat het verkeer minder snel rijdt. De obstakels blijven een aantal maanden staan. Als dan blijkt dat er minder snel wordt gereden, maakt de werkgroep samen met de groencommissie en verkeerscommissie in het dorp een plan voor vaste groene verkeersremmers, zoals plantvakken die zorgen voor een wegversmalling.

Vlak voordat de verkeersremmers zijn geplaatst is de snelheid van passerend verkeer gemeten. In september herhalen we dat en meten we het effect van de wegversmalling.

VVN Buurtlabel

Het is niet voor het eerst dat er in Oosterstreek maatregelen worden genomen tegen te snel rijdend verkeer. In 2016 kreeg het dorp het VVN Buurtlabel. In dat kader zijn verschillende acties uitgevoerd. Dit jaar loopt het buurtlabel af. De proef met de wegversmallingen is een nieuwe manier om de snelheid op de Oosterstreek terug te brengen.