HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Werkvergadering raad: is gaswinning een zaak voor het Europese Hof?

Werkvergadering raad: is gaswinning een zaak voor het Europese Hof? (08-10-2020)

Dit item is verlopen op 08-11-2020.
Werkvergadering raad gaswinning

Heeft het zin om de (uitbreiding van) gaswinning in Weststellingwerf voor te leggen aan het Europese Hof? Deze vraag van de gemeenteraad is door deskundigen beantwoord in een digitale werkvergadering op dinsdagavond 22 september 2020. Het college organiseerde de werkvergadering. En voerde hiermee een motie uit die door de voltallige raad in de raadsvergadering van 6 mei 2020 was aangenomen. Wethouder Zonderland wilde aanvullend op de motie ook weten welke uiterste juridische stappen kunnen worden gezet om de uitbreiding van gaswinning in onze gemeente te stoppen en wat de kans van slagen daarvan is. 


Hoe zag de werkvergadering eruit?

Het college had twee deskundigen uitgenodigd:

  • hoogleraar Hans Vedder (hoogleraar aan de rijksuniversiteit Groningen met als expertise Europees recht);
  • advocaat Rens Snel (Trip advocaten, partner/ advocaat en o.a. gespecialiseerd in Nederlands recht op het gebied van milieu, duurzaamheid en energie).

De aanwezige raadsleden luisterden eerst naar twee presentaties. Daarna was er ruim de tijd voor het stellen van vragen aan de deskundigen.

Wat is het antwoord op de vraag van de gemeenteraad?

Het heeft helaas geen zin om de gaswinning in Weststellingwerf voor te leggen aan het Europese hof. De deskundigen benoemden verder de volgende punten:

  • Gaswinning is een verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid. Het beleid van de Rijksoverheid is juist gericht op gaswinning uit de kleine velden zoals in Weststellingwerf. Daarom zijn er weinig juridische mogelijkheden om gaswinning tegen te gaan.
  • Het is voor de gemeente en haar inwoners bijna niet mogelijk om de vergunningen voor gaswinning in de gemeente door een Europese rechter te laten toetsen. Daarnaast zijn er geen Europese regels waarmee de gaswinning in onze gemeente (of buurgemeenten) in strijd is.
  • De gaswinning in Weststellingwerf is niet te vergelijken met de gaswinning in Groningen. De gasvelden in Groningen zijn veel groter, zelfs als je alle velden in Weststellingwerf als één geheel ziet. Daarnaast zijn er in Weststellingwerf geen problemen met de gaswinning (grote bodemdaling, aardbevingen) zoals in Groningen.
  • Wanneer er bijvoorbeeld een fout in een aanvraag voor gaswinning of in de uitvoering van de gaswinning wordt gemaakt, dan kan de gemeente dat met een juridische procedure aanvechten. De deskundigen verwachten dat dat in sommige gevallen de gaswinning vertraagd, maar niet stopt.

Wil je de werkvergadering terugzien?