HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Werkzaamheden in De Blesse ter voorbereiding van de herinrichting

Werkzaamheden in De Blesse ter voorbereiding van de herinrichting (09-04-2021)

Dit item is verlopen op 09-05-2021.
Griffioen

In 2022 start de herinrichting van De Blesse. Voor de herinrichting moeten veel kabels en leidingen die onder de grond liggen, worden vernieuwd of verlegd. Dit zijn kabels en leidingen van onder andere Alliander (gas) en Vitens (water). Voordat dit gebeurt, brengen de kabel- en leidingmaatschappijen ter voorbereiding in beeld waar en hoe diep de kabels en leidingen precies liggen. Hiervoor worden op de Steenwijkerweg, Spoorlaan en Markeweg proefsleuven in de grond gemaakt. De proefsleuven worden gegraven op de stoep, aan de rand van de weg. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf maandag 12 april en duren ongeveer 2 tot 3 weken. Firma Baas uit Drachten voert de werkzaamheden uit.

Verkeershinder

Er worden verkeersmaatregelen genomen, zodat de uitvoerders van firma Baas veilig hun werk kunnen doen. Het verkeer kan er te allen tijde langs.

Klik hier voor meer informatie over de herinrichting van De Blesse.