HOME  |  Actueel in Weststellingwerf  |  Werkzoekenden bezoeken bedrijven tijdens Inspiratietour

Werkzoekenden bezoeken bedrijven tijdens Inspiratietour (03-12-2019)

Dit item is verlopen op 03-01-2020.

Met twee bussen reden de werkzoekenden door Zuid- Oost Friesland en bezochten ze organisaties in verschillende branches. Op deze manier maakten ze kennis met een voor hen onbekend werkterrein en zagen ze de mogelijkheden van kansberoepen in de sectoren techniek, horeca, logistiek, productie, bouw en zorg. 

Waarom deze Inspiratietour?

Dienst in bedrijf, het re-integratiebureau van de gemeente, organiseerde samen met gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland, Heerenveen deze Inspiratietour. Alle werkzoekenden ontvangen op dit moment een uitkering. Vaak blijven mensen zoeken naar werk in branches die ze kennen, maar waar nu geen of nauwelijks werk te vinden is.  Met deze inspiratietour komen de deelnemers hopelijk weer in beweging en zien ze wat de functies in de verschillende sectoren inhouden.

Welke bedrijven kregen een bezoek?

Informatie over zes verschillende bedrijven, gepresenteerd op verschillende manieren. Maar vooral werd ook duidelijk gemaakt dat je moet laten zien wat je kan en dat zij-instromers ook welkom zijn en kunnen doorstromen. Bij Technopark gingen de mensen letterlijk aan het werk. Ze moesten glas zetten, kitten en schieten met een schietpistool. Bij Motip, Lidl en Fletcher kregen ze een rondleiding en bij de Kwadrantgroep kregen ze een door hen en Indexio een presentatie.

De deelnemers gaven aan dat ze ontzettend leuke dag hadden.